Meie koolist

Koostööpartnerid

Tervisedendus koolis

TOITUMINE
 • Koolis on hommikupudru, lõuna ja oote söömise võimalus.
 • Puuviljavahetunnid.
 • Koolisöökla seinad kõnelevad.
 • Puhveti ja söökla menüü mitmekesine ja tervislik.

LIIKUMINE

 • Siseterviserada ja õuemängud.
 • Õuevahetunnid põnevas kooliõues.
 • Ühised hommikvõimlemised.
 • Pikapäevarühma õueaeg.
 • Terviserada Haridusmeeter 330.
 • Spordi- ja tantsuringid.
 • Tantsu- ja mänguvahetunnid.
 • Ühised matka-, liikumis- ja spordipäevad.
 • Osalemine projektis “Lapsed koolihoovi liikuma ja mängima”.

https://www.ev100.ee/et/lapsed-koolihoovi-liikuma-ja-oppima
https://www.koolihoovid.ee

TURVALISUS JA RÕÕM
 • Suure-Jaani Kool on KiVa kool https://sjk.edu.ee/index.php/oppetoo/kiva/
 • KiVa tunnid 1.- 9. klassides.
 • Ennetavad ja harivad loengud õpetajatelt, külalistelt, videoloengud infokogunemistel.
 • Väärtuskasvatus õpilaste infokogunemistel ja koolimajades ning kooli meediakanalites. 
 • Tugiõpilasliikumine TORE.
 • Käitumismäng VEPA.
TERVIST EDENDAV KOOL

Eestis sai Tervist Edendavate Koolide võrgustik alguse 1993. aastal, võrgustiku tööd koordineerib Tervise Arengu Instituut. Suure-Jaani Kooli eelkäija Suure-Jaani Gümnaasium liitus võrgustikuga 2010. aastal, Tääksi Põhikool veel varem.
TEK-liikumise keskseks mõtteks on koolikeskkonna kujundamine kõigi kooliga seotud inimeste poolt selliseks, et õpilastel, õpetajatel, direktoril ja teistel – koolitädideni välja, oleks meeldiv ja hea koolis õppida või töötada. „Hea” tähendab seda, et suhted inimeste vahel, tunniplaan ja kooli kodukord, füüsiline keskkond, toitlustamine jne. oleksid igaühele tervislikud, mitte ülemäärast stressi tekitavad või tervisekahjustusi põhjustavad.
Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulenevatele mõjutustele, et rajada selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist. Tähelepanu pööratakse nii õpilastele kui koolipersonalile.
Põhjalikumalt saab lugeda siit: www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis

Viljandimaa Tervisenõukogu-https://viljandimaatn.voog.com/et

https://www.facebook.com/Viljandimaa-Tervisen%C3%B5ukogu-116700368402606

Kooli TEK – MEESKONNA TEGEVUSKAVA 2022-2023

Aasta teema- Iseseisev õppija muutuvas maailmas.

SEPTEMBER

 • Viljandimaa TEK-koolide võrgustikus osalemine.
 • Puhveti ja söökla menüü mitmekesistamine arvestades ka õpilaste soove.
 • Igapäevane söökla toidu hindamine kahe õpetaja ja ühe õpilase poolt (liikmed vahetuvad iga nädal).
 • Alustavad huviringid.
 • Vabariikliku spordinädala raames sportlikud tegevused erinevatele vanuseastmetele. Kõigi tegutsemiskohtade ühine spordipäev.
 • Liikluskasvatus-jalgrataste ja jalgratturite varustuse kontroll ja teavitustöö. Liiklusõpetuse tunnid kõigis tegutsemiskohtades.
 • Sügisandide näitused.
 • Töötajate KEAT koolituspäeval osalemine.

OKTOOBER

 • Kooli TEK- meeskonna koosolek aastaplaani tegemiseks.
 • Osalemine erinevates KIK-kooli programmides (matkad looduses).
 • Õpihuvilaagri üks päev pühendatud spordile.
 • Viljandimaa TEK Sügiskoolis kahe võistkonnaga osalemine.
 • 5.-9. klasside osalemine koolituspäeval "Sinu käed päästavad elu".
 • 9. klassid osalevad Transpordiameti koolitusel "Iga pidu saab ükskord läbi!"

NOVEMBER

 • Isadepäeva pereüritus.
 • Helurikontrollid.
 • Helkurkõnd Politsei eestvedamisel.
 • TEK-12 sünnipäev.
 • Tantsu -ja mänguvahetundide algus

DETSEMBER

 • Jõululaat.

JAANUAR

VEEBRUAR

 • Maakondlikul on-line viktoriinil osalemine.

MÄRTS

 • Ennetavad loengud õpilastele ( narkootikumid, suitsetamine, alkohol, sõltuvused, vaimne tervis).

APRILL

 • Südamekuu.
 • Aktiivsed õuevahetunnid.
 • Õueklassis tundide toimumine.
 • TEK- maakondliku kevadkooli korraldamine.
 • Jüripäeva sportlikud tegevused.
 • Kevadlaat.
 • Miniuurimused algklassidele.

MAI ja JUUNI

 • Spordipäev.
 • Õuemängude korrastamine, täiendamine.
 • Klasside matkapäevad.
 • Suhtlemisõpetuse ja KiVa tundide ühine projektipäev.

JÄRJEPIDEVALT

Osalemine maakondlikel spordivõistlustel.

Kooli koduleheküljel huvilistele oluliste artiklite jagamine- Lastevanemate kool.

Koostöö lastevanematega Stuudiumi kaudu. Probleemsete olukordade ülevaade.

Tihe koostöö kooli HEV meeskonnaga. 

MEESKOND

 • Siivi Univer
 • Taive Murd
 • Reeda Sadam
 • Jaanika Reier
 • Marge Johanson
 • Maigi Vändre
 • Rauno Tamm
 • Andres Viksi
 • Eneli Kaugerand