Koolielu

Huviringid


Kool väärtustab õpilaste huvitegevuses osalemist. Huvitegevus tasakaalustab kooli õppetegevust, annab õppijatele uusi kogemusi ja hoiab vaimset tervist. Kool pakub kõigis tegutsemiskohtades mitmeid erinevaid tasuta huviringe. Koolimajades toimub ka mitmeid valla lastele ja noortele mõeldud huviringe, mille kohta saab infot küsida otse treerenri/juhenda käest või kooli huvijuhilt. Huviringid alustavad iga õppeaasta septembris või oktoobris ning kestavad õppeaasta lõpuni. Iga kooli huviringi kohta saab lugeda tegutsemiskoha huviringide valikust tutvustust ja korralduslikku informatsiooni. 


Kool väärtustab õpilaste huvitegevuses osalemist. Huvitegevus tasakaalustab kooli õppetegevust, annab õppijatele uusi kogemusi ja hoiab vaimset tervist. Kool pakub kõigis tegutsemiskohtades mitmeid erinevaid tasuta huviringe. Koolimajades toimub ka mitmeid valla lastele ja noortele mõeldud huviringe, mille kohta saab infot küsida otse treerenri/juhenda käest või kooli huvijuhilt. Huviringid alustavad iga õppeaasta septembris või oktoobris ning kestavad õppeaasta lõpuni. Iga kooli huviringi kohta saab lugeda tegutsemiskoha huviringide valikust tutvustust ja korralduslikku informatsiooni. 

Sürgavere huviringid

2023/2024 õppeaasta

Ring, õppekoht, juhendaja Ringi tutvustus ja toimumise ajad

Kunsti- ja keraamikaring

Aurelika Reimann

Ringi eesmärk on lasta lapsel tunda vaba mängulist loomisrõõmu. Tähtsal kohal on usaldusväärne ja toetav keskkond, et areneks lapse isikupärane käekiri eneseväljenduseks läbi maalimise ja voolimise. Ring on mõeldud 1.-6. klassi õpilastele.
E - 
T -
K -
N -
R -

Lauluansambel

Kristi Oolo

Ringi eesmärk on koolis põhjalikumalt laulmisega tegelemine. Lauluansambel tegeleb iganädalaselt repertuaari õppimisega, et seda esitada kooli olulistel sündmustel. Ansambel õpib lisaks laulmisele ka kergete instrumentaalsaadete lisamist õpitavatele lauludele.
E -
T -
K -
N - 
R -