Lasteaed

Täksikute õppetegevused


Lasteaed lähtub oma tegevuses riiklikust õppekavast. Kõikide valdkondade (keel ja kõne, mina ja keskkond, matemaatika, liikumine, kunst)   õppetegevused toimuvad nädala jooksul lõimitult.

Muusikategevused toimuvad teisipäeval ja neljapäeval.

 

Neljapäeval töötab lasteaias logopeed.

Lasteaial on kasutada avar õueala ning suur spordisaal. 

Lasteaed lähtub oma tegevuses riiklikust õppekavast. Kõikide valdkondade (keel ja kõne, mina ja keskkond, matemaatika, liikumine, kunst)   õppetegevused toimuvad nädala jooksul lõimitult.

Muusikategevused toimuvad teisipäeval ja neljapäeval.

 

Neljapäeval töötab lasteaias logopeed.

Lasteaial on kasutada avar õueala ning suur spordisaal.