Koolielu

Huviringid


Kool väärtustab õpilaste huvitegevuses osalemist. Huvitegevus tasakaalustab kooli õppetegevust, annab õppijatele uusi kogemusi ja hoiab vaimset tervist. Kool pakub kõigis tegutsemiskohtades mitmeid erinevaid tasuta huviringe. Koolimajades toimub ka mitmeid valla lastele ja noortele mõeldud huviringe, mille kohta saab infot küsida otse treerenri/juhenda käest või kooli huvijuhilt. Huviringid alustavad iga õppeaasta septembris või oktoobris ning kestavad õppeaasta lõpuni. Iga kooli huviringi kohta saab lugeda tegutsemiskoha huviringide valikust tutvustust ja korralduslikku informatsiooni. 


Kool väärtustab õpilaste huvitegevuses osalemist. Huvitegevus tasakaalustab kooli õppetegevust, annab õppijatele uusi kogemusi ja hoiab vaimset tervist. Kool pakub kõigis tegutsemiskohtades mitmeid erinevaid tasuta huviringe. Koolimajades toimub ka mitmeid valla lastele ja noortele mõeldud huviringe, mille kohta saab infot küsida otse treerenri/juhenda käest või kooli huvijuhilt. Huviringid alustavad iga õppeaasta septembris või oktoobris ning kestavad õppeaasta lõpuni. Iga kooli huviringi kohta saab lugeda tegutsemiskoha huviringide valikust tutvustust ja korralduslikku informatsiooni. 

Tääksi huviringid

2023/2024 õppeaasta Tääksi tegutsemiskoha huviringid.

Ring, õppekoht, juhendaja Ringi tutvustus ja toimumise ajad

Solistide ring

Kristi Oolo
 

Ringi eesmärk on koolis põhjalikumalt laulmisega tegelemine. Lauluansambel tegeleb iganädalaselt repertuaari õppimisega, et seda esitada kooli olulistel sündmustel. Ansambel õpib lisaks laulmisele ka kergete instrumentaalsaadete lisamist õpitavatele lauludele.
E -
T -
K -
N -
R -

Liiklusring

Rein Aidak
 

Ringi eesmärkideks on 3. klassi õpilastele liikluseeskirja nõuete tutvustamine, et kujundada neis õppekavas ettenähtud ohutut liikluskäitumist, harjutada järgima liikluses kehtivaid norme ning õppida arvestama kaasliiklejaid. Ringis lahendame liiklusteste, parandame jalgrattasõidu oskusi, vaatame õppefilme, mängime liiklusmänge. Maikuus sooritavad õpilased jalgratturi eksami.
E -
T -
K -
N -9.05-9.50
R -

Malering

Jüri Hansen


 

Teemad, millega ringis tegeletakse:

1. Malendid, nende nimetused ja käigud.

2. Matistamine kahe vankriga, lipuga, ühe vankriga, kahe odaga.

3. Maleülesannete lahendamine.

4. Mäng malekellaga.

5. Partiide ülesmärkimine.

6. Praktiline mängime.

7. Mängimine portaalis vint.ee.

8. Osalemine malevõistlustel.

9. Malesimultaan.

E -
T -
K - 13.00-14.30
N -
R -

Pilliring

Heidi Oja-Kalberg

 

Kutsuda ja suunata 2.-6.klassi õpilasi muusika juurde, avada loovvõimeid, kujundada muusikalist maitset, leida ja arendada individuaalseid muusikalisi oskusi ja võimeid.  Julgustada õpilasi sooloesinemisteks ning osaleda ansamblite koosmängus.  Rikastada laste tundemaailma.  Astuda üles kooli siseüritustel ning võimalusel esineda ka väljaspool.

E-11.50-14.50

K-15.45-18.45 (Vastemõisa tegutsemiskohas)