Õppetöö

Õppeaasta


Olulisemad kuupäevad ja tegevused 2022/23 õa.


 2022/2023 õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

  1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;

  2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;

  3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;

  4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;

  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

 

Hindamise ajad õppeaastal 2022/23:

1. POOLAASTA 1. september 2022 – 27. jaanuar 2023 (hinded väljas 24. jaanuaril)

2. POOLAASTA 30. jaanuar 2023 – 14. juuni 2023 (v.a. lõpuklassid, hinded väljas 08. juunil)

 

9. klassi lõpupidu 21.06 kell 12 ja 12. klassi lõpupidu 21.06 kell 16.00

 

Lastevanemate üldkoosolek SJK 27. septembril kell 17.00 ja SJG 4. oktoobril kell 17.00

 

Põhikooli lõpueksamid

 • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023

Tasemetööde ajad

4. klassi õpilastele

 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

7. klassi õpilastele

 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

III kooliastme tasemetööd

 • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17.–18. oktoober 2022
 • A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17.–21. oktoober 2022

3. klassi õpilastele katseline tasemetöö

 • sotsiaalained (kirjalik) – 4.–5. mai 2023

6. klassi õpilastele katseline tasemetöö

 • sotsiaalained (kirjalik) – 8.–9. mai 2023

NB! Inglise keele tasemetöö on mõeldud 7. klassi õpilastele, kes õpivad keelt A-võõrkeelena. 

 

 2022/2023 õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

  1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;

  2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;

  3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;

  4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;

  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

 

Hindamise ajad õppeaastal 2022/23:

1. POOLAASTA 1. september 2022 – 27. jaanuar 2023 (hinded väljas 24. jaanuaril)

2. POOLAASTA 30. jaanuar 2023 – 14. juuni 2023 (v.a. lõpuklassid, hinded väljas 08. juunil)

 

9. klassi lõpupidu 21.06 kell 12 ja 12. klassi lõpupidu 21.06 kell 16.00

 

Lastevanemate üldkoosolek SJK 27. septembril kell 17.00 ja SJG 4. oktoobril kell 17.00

 

Põhikooli lõpueksamid

 • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023

Tasemetööde ajad

4. klassi õpilastele

 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

7. klassi õpilastele

 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

III kooliastme tasemetööd

 • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17.–18. oktoober 2022
 • A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17.–21. oktoober 2022

3. klassi õpilastele katseline tasemetöö

 • sotsiaalained (kirjalik) – 4.–5. mai 2023

6. klassi õpilastele katseline tasemetöö

 • sotsiaalained (kirjalik) – 8.–9. mai 2023

NB! Inglise keele tasemetöö on mõeldud 7. klassi õpilastele, kes õpivad keelt A-võõrkeelena.