Õppetöö

Õppeaasta


Olulisemad kuupäevad ja tegevused 2023/24 õa.


 2023/2024 õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

  1) I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;

  2) II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;

  3) III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;

  4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;

  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

 

Hindamise ajad õppeaastal 2023/24:

1. POOLAASTA 1. september 2023 – 26. jaanuar 2024 (hinded väljas 23. jaanuaril)

2. POOLAASTA 29. jaanuar 2024 – 12. juuni 2023 (v.a. lõpuklassid, hinded väljas 06. juunil)

 

9. klassi lõpupidu toimub 21. juunil 2024 kell 12.00.

 

 

Põhikooli lõpueksamid

 • eesti keel (kirjalik) – 31. ma 2024
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–14. juuni 2024
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 12.- 14. juuni 2024

Tasemetööde ajad

4. klassi õpilastele

 • eesti/vene keel (kirjalik) –  20.–22. september 2023
 • loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober 2023

7. klassi õpilastele

 • eesti/vene keel (kirjalik) – 18.-20. september 2023
 • loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023

III kooliastme tasemetööd

 • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023
 • A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober - 3.november; 6.november 2023

NB! Inglise keele tasemetöö on mõeldud 7. klassi õpilastele, kes õpivad keelt A-võõrkeelena. 

 

 2023/2024 õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

  1) I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;

  2) II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;

  3) III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;

  4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;

  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

 

Hindamise ajad õppeaastal 2023/24:

1. POOLAASTA 1. september 2023 – 26. jaanuar 2024 (hinded väljas 23. jaanuaril)

2. POOLAASTA 29. jaanuar 2024 – 12. juuni 2023 (v.a. lõpuklassid, hinded väljas 06. juunil)

 

9. klassi lõpupidu toimub 21. juunil 2024 kell 12.00.

 

 

Põhikooli lõpueksamid

 • eesti keel (kirjalik) – 31. ma 2024
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–14. juuni 2024
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 12.- 14. juuni 2024

Tasemetööde ajad

4. klassi õpilastele

 • eesti/vene keel (kirjalik) –  20.–22. september 2023
 • loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober 2023

7. klassi õpilastele

 • eesti/vene keel (kirjalik) – 18.-20. september 2023
 • loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023

III kooliastme tasemetööd

 • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023
 • A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober - 3.november; 6.november 2023

NB! Inglise keele tasemetöö on mõeldud 7. klassi õpilastele, kes õpivad keelt A-võõrkeelena.