Meie koolist

Koostööpartnerid

Ettevõtlik kool

„Ettevõtlik kool” on haridusprogramm, mis on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Suure-Jaani Kool liitus programmiga 2016. aasta kevadel.

Suure-Jaani Kooli on kahel korral hinnatud ettevõtliku õppe hindamise standardi järgi ning peale standardi järgi kaitsmist on kool baastasemel aastatel 2019-2021 ja 

2021-2023.

Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine. Õppeprotsessis saab iga aineõpetaja kaasa aidata ja julgustada noort inimest olema tahan-suudan–teen eluhoiakuga, kes on julge algataja, otsib uusi lahendusi, on kõrge motivatsiooniga, tegutseb koos teistega, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik ja hooliv, on võimeline ise ennast analüüsima ning algatatud tegevused lõpuni viima.

“Ettevõtliku “Ettevõtliku kooli” mudeli rakendamine aitab õppeasutustel:

 • siduda õpitut päriseluga, kus ei mängita vaid tehaksegi päris asju ja tegevusi;
 • tehakse edukat koostööd lastevanematega ja partneritega;
 • muuta õppetöö huvitavamaks;
 • tuua sära silmadesse nii õpilastel kui ka õpetajatel;
 • panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära.

„Ettevõtliku kooli“ võrgustikku kuuluvad haridusasutused, kes on oma õppeasutuses seadnud hariduse eesmärgiks ettevõtliku hoiaku kujundamise läbi õppetöö toetudes riiklikule õppekavale.

Põhjalikumalt saab haridusprogrammiga tutvuda nende kodulehel:

https://evkool.ee/ettevotlik-kool/

 

 

Suure-Jaani kooli minifirmade lehekülg:

 

https://sites.google.com/sjk.edu.ee/suure-jaani-kooli-minifirmad/avaleht

 

 

MTÜ Ettevõtlik SJK

Suure-Jaani Kool on liitunud Ettevõtliku kooli liikumisega, et arendada järk-järgult õpet ja koolikeskkonda selliseks, et areneks laste loovus ning ettevõtlikkus. 2018. aasta alguses lõime mittetulundusühingu Ettevõtlik SJK, et luua Ettevõtlike Tegevuste Fond meie kooli õpilastele.

Fondi eesmärk on pakkuda õppeaasta jooksul kõigile klassidele võimalust taotleda sellest raha oma klassi ettevõtliku tegevuse läbi viimiseks.

Kuidas fond toimib? Õpilane peab tegema plaani ühiseks ettevõtmiseks, koostama eelarve ja taotlema kooli Ettevõtlike Tegevuste Fondist raha oma ürituse läbiviimiseks. Õpilased saavad kogemuse nii ürituse plaanimisel, eelarve koostamisel, raha taotlemisel (taotluse kirjutamine ja põhjendamine) ning ürituse järel ka aruande kirjutamisel. Kõik vajalikud dokumendid ning lisad leiab kooli kodulehelt:

https://sjk.edu.ee/index.php/dokumendid/blanketid/

MTÜ ETTEVÕTLIK SJK ETTEVÕTLIKE TEGEVUSTE FONDI KASUTAMINE

1. Mittetulundusühingul Ettevõtlik SJK on ettevõtlike tegevuste fond vähemalt 5 eurot õpilase kohta õppeaastas.

2. Iga Suure-Jaani Kooli õpilane ja/või klass saab taotleda ettevõtlike tegevuste fondist toetust projektideks, esitades sellekohase taotluse Mittetulundusühingu Ettevõtlik SJK  juhatusele.

3. Taotleda saab seni, kuni fondil jätkub vahendeid.

4. Taotleja peab olema Suure-Jaani Kooli õpilane.

5. Ettevõtlike tegevuste fond toetab projekte, mis:

• edendavad õpilastes ettevõtlikkust;
• on seotud õppe-eesmärkide täitmisega;
• on seotud ainetevahelise lõiminguga;
• on seotud õpilastevahelise kogemuse vahetamisega.

6. Eelistatakse toetada projekte, mis haaravad kogu Suure-Jaani Kooli klassi või lendu.
7. Projekti taotlus koos kohustuslike lisadega tuleb esitada vastavalt etteantud vormile

(Lisa 1https://sjk.edu.ee/index.php/dokumendid/blanketid/  )  ning esitada see digitaalselt e-posti aadressile: taive.murd@sjk.edu.ee

8. Töösse võetakse ainult korrektselt täidetud taotlusvorme.

9. Taotlused vaadatakse läbi kord kuus, taotluse esitamisele järgneva kuu jooksu.

10. Otsus teatatakse hiljemalt järgneva kuu viimaseks kuupäevaks e-kirja teel.

11. Taotluste rahastamise otsustab komisjon, kuhu kuuluvad MTÜ Ettevõtlik SJK juhatus, sponsorite esindaja ja kooli juhtkonna esindaja.

12. Positiivse vastuse korral hakkab projekti rahastamine toimuma arvete alusel.

13. Fondi poolt rahastatud projektide ülevaade on väljas Suure-Jaani Kooli kodulehel.

14. Projekti elluviimise järgselt tuleb esitada aruanne

(Lisa 2https://sjk.edu.ee/index.php/dokumendid/blanketid/  ) MTÜ Ettevõtlik SJK juhatusele hiljemalt kuu aja jooksul pärast projekti lõppu.

 

MTÜ toetatud projektid

2017/2018 

 • Brita Olev (2. a klass) “Ekskursioon keraamikakotta” 

2018/2019

 • Artur Soo (8. a klass) “Suure-Jaani orienteerumiskaardile”
 • Andero Tabur ja Taavi Olesk (7. klass) “Programm “Hooliv klass” – noortelaager Kloogarannal”
 • Romet Talviste (3. a klass) “Vaprusehelmed” 
 • Gert Antson (3. a klass) “Helikujunduse töötuba teatris Ugala” 
 • Kelli Kester (4. a klass) “Õppekäik Kihnu saarele” 
 • Marleen Mändul (9. b klass) “Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi külastus Tallinnas” 
 • Christella Ruusalu (4. b klass) “Kihnut avastama!” 
 • Henna Eensalu (3. b klass) “Kunstiga kiusamise vastu” 
 • Oliver Org (3. b klass) “Rahvatantsuringi meeskonnatunde kujundamine” 
 • Simona Brauer (1. a klass) “Kunstiga kiusamise vastu” 

2019/2020

 • Sandra Roosileht (4. k klass) “Esinemine Rootsis” 
 • Simona Brauer (2. a klass) “Vahetund.EE” 
 • Loore Tuuli Leilop (3. b klass) “Olustvere klaasikoja külastamine”

2020/2021

 • Ralf Grünberg (6. a klass) “Hooliv klass”
 • Helena Varjund (4. b klass) “Saviga sõbraks”
 • Margus Niine (5. klass) “KIK programmi õppekäik”
 • Andra Jürmann, Meeri Sarapson (9. a klass) “Klassilõpureis Naissaarele”

2021/2022

 Remo Timofejev (2. klass) “Viljaterast leivani”