Pöördumine

Head õpilased ja lapsevanemad!

Selleks, et peagi saabuvale sügisele võimalikult julgelt vastu minna – käia koolis ja trennis, kohtuda sõpradega, tegeleda hobidega ja nautida meelelahutust – on parim lahendus lasta end vaktsineerida koroonaviiruse vastu. Suur tänu kõigile, kes on seda juba teinud. Teist igaühe panus on oluline selleks, et saaksime hoida sügisel Eesti elu avatuna.

Vaktsineerida saavad Eestis kõik alates 12. eluaastast. Kui teha praegu esimene vaktsiinisüst, on veel piisavalt aega, et kooliaasta alguses vaktsineerimiskuur lõpetada.

Vaktsineerimine on praegu parim viis iseend ja oma lähedasi kaitsta. Vaktsineerimine annab nakatumiste hulga kasvades ja uute piirangute rakendumisel palju suurema tegutsemisvabaduse ning lihtsustab igapäevaseid toimetusi – vaktsineeritud inimesed ei pea jääma lähikontaktsena eneseisolatsiooni, saavad lihtsamalt reisida ning külastada üritusi ilma testimata.

Vaktsineerimiskuuri toime kestab vähemalt aasta. Vaktsineeritutele antakse ELi vaktsineerimise digitõend, mis kehtib samuti vähemalt ühe aasta ja mida saab kasutada reisimisel ja üritustel.

Alaealistel palume vaktsineerima minna koos lapsevanema või seadusliku esindajaga. Vaktsineerima minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument. Kui tunnete end haigena või olete lähikontaktsuse tõttu isolatsioonis, siis tuleb vaktsineerimine edasi lükata. Neid, kes on COVID-19 haigust põdenud, oodatakse vaktsineerima 4–6 kuud pärast tervenemist ja neil tuleb teha vaid üks kaitsesüst.

Praegu saab paljudes maakondades vaktsineerida end ka eelregistreerimata.

Kuidas saan vaktsineerima?

-Kõige lihtsam on helistada telefonil 1247, kust saab infot kõige lähemate vaktsineerimispunktide kohta ja kus saab juba ka kohe aja broneerida. Samuti saab sealt infot ilma eelregistreerimiseta vaktsineerimisürituste kohta.

– Aega on võimalik broneerida digiregistratuuris www.digilugu.ee. Alaealisele saab aja broneerida tema seaduslik esindaja.

– Värske info vaktsineerimise võimaluste kohta (sh kaart) on alati üleval ka veebilehel https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/

Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti Haigekassa

Tuult tiibadesse 7. lend!

18. juuni 2021 lõpetas Suure-Jaani Kooli 7. lend.

Lõpetamise pilte saab tellima minna Viljandi Uku Keskuse (Tallinna 41) 2. korrusel asuvasse Mati Foto stuudiosse (www.matifoto.ee).

SJK KIIDAB

11. juunil tunnustati kool põhiväärtuste konkursi II poolaasta laureaate.

Suure-Jaani Kooli Rõõmuraas 2021 on:

Kristiina Mäe– õpilane, kellel pole raske rõõmsalt tervitada igat töötajat meie majast ja kes võtab siiralt oma jopetaskust lilleõied,kinkides need heast südamest. Laps, kelle olemus toob täiskasvanule meelde tema enda lapseea ja suure igatsuse- oh kui saaks olla veel laps!

Eha Kalvik– Optimistlik ja heatujuline Tääksi õppekoha muusikaõpetaja ja pilliringi juhendaja. Nädal algab rõõmsa tuju, laulu ja pillimänguga ning samamoodi nädal ka lõpeb, sest ta on Tääksi majas esmaspäeviti ja reedeti. Eha pakub välja ideid esinemisteks, õpetab lastele laulud ja pillimängud selgeks, põimib luuletused ja tantsud kavasse ja hoiab silma peal, et iga laps oleksõigel ajal õiges kohas. Kolleegi sünnipäeval tervitab ta alati vahva lauluga karmoška saatel.

Suure-Jaani Kooli Teravsilmne Märkaja 2021 on:

Gertrud Vaher– on väga tähelepanelik, hooliv ja abivalmis klassikaaslane, kes märkab alati abivajajat ja leiab kiiresti lahenduse. Gertrud märkas kohe, et meie klassi tulnud tüdruk vajab uue kooliga harjumisel abi ning on igal hetkel talle toeks.

Naima Stepanova- kes on meie maja hea haldjas. Kui kellegil on midagi puudu, siis Naimal on alati tagavara kapist võtta.Ta ei lase ühtegi last õue ega matkale või kehalise kasvatuse tundi, kui näeb et lapsel on mõni riidese puudu ja ta ei julge seda ise öelda. Märkab alati lapse probleemi ja leiab kapist tagavara. Märkab alati kui keegi on unustanud hommikupudrule kirja panna ja et keegi ei jääks bussist maha. Aastaajast hoolimata on meie maja koridorid, puhkeruumid, alati varustatud värskete okste ja lilleõitega. Soovib, et kõik tunneks ennast hästi ja oleksid oodatud.

Suure-Jaani Kooli Julge Hunt 2021 on:

Armand Liik– Armand on 3.a klassi õpilane. Tal on alati oma põhjendatud arvamus ja julgus seda põhjendada. II poolaastal märkasime Armandi julgust selles, et ta käis kodumetsas ja jälgis seal metskitsi ja oravaid. See kõik oli seotud „Tere, Kevade“ projektiga. Tegi loomadest fotosid ja esitas need „ Tere, Kevade“ fotokonkursile. Klassikaaslaste suhtes on Armand hooliv ja sõbralik.

Ingrid Grünberg– Ei ole olemas väljakutset, mille ees ta kohkuma lööks. Võtab kõik väljakutsed vastu ja teeb need ka ära suurepäraselt. On kolleegide seas hinnatud ja väga olulinetöötaja. “Ingrid Grünberg- Tääksi õppekoha asendusõpetaja ajavahemikus 10. mai – 11. juuni 2021. Hüppas vette tundmatus kohas ja hakkas andma liitklassis tunde. On lastega töötades nõudlik, järjekindel, rahulik ja toetav.

Suure-Jaani Kooli Koostööboss 2021 on:

Maris Miil– kui me omavahel mängime, siis Maris kutsub alati teisi ka mängima. Ta ei jäta mitte kedagi mängust välja. Rühmatöös mõtleb Maris alati kaasa. Ta julgustab kõiki rühmatöös aktiivselt osa võtma, küsib kõigi arvamust. Ka õpetajatega teeb Maris head koostööd, sest on tundides alati aktiivne kaasamõtleja ja kaasarääkija.

Eda Nodapera ja toidu pakkide jagamise meeskond– Eda juhtis10 nädalat järjest toidupakkide väljastamist. Komplekteeris pakid, et pakkuda rohkem ja parimat ning korraldas pakkimise ja väljastas pakid. Töö kiire ja korralik- ei hilinenud ja ei virisenud. Kokku jagatilastele välja 10 toidupakki, st. 10 nädalat aktiivset tööd. Maksimaalselt 330 toidupakki. Meeskonda kuulusid: Ly Uuetoa, Seidi Kuldvere, Tiia Lipp, Gerli Sepp, Anne Raid, Eve Kärt, Ailo Lehestik, Illar Pihlak ja Heldur Kraaner.

Suure-Jaani Kooli Aktiivne Algataja 2021 on:

Maiko Pärn – Mõtleb igasuguseid mänge välja vahetunnis ja kehalise tunni lõpus, kui on veel aega. Ta on kõige aktiivsem igas mängus. Tema kunstitööd on hästi fantaasiarohked, jagab teistele ka oma ideid ja teised saavad ideid juurde.

Anneli Võsa- algatab kõikide klasside loodusesse liikumise ekskursioonid- juba mitu aastat järjest.

Suure-Jaani Kooli Nutikas Kokkuhoidja 2021 on:

Romet Aleksandrov– 5. kl õpilane tegi ettepaneku parandada katkiste ja logisevate jalgadega lauajalgpalli. Rääkis oma ideest tehnoloogiaõpetajale Raul Laidmale, kes aitas teda. Väikesed koolikaaslased olid väga tänulikud.

Aurelika Reimann– VÕLUR- tema võlub igast pakendist, igast paberist, igast nöörijupist imelisi asju, pilte, seadeid. Olen tema oskusest lummatud, õppinud tänu temale ka ise taaskasutama. Ja sellel oskusel on lisaks veel üks hea külg minu tööst lähtuvalt. Nimelt prügikastid on meil majas väga tühjad!

Eripreemia- Väärtuste kandja- Ene Adams- Meie õpetaja Ene on suure südamega mõistev ja lapsest lähtuvat õpet teostav arenemisvõimeline ja julge õpetaja, kes kasutab oma töös vastavalt vajadusele kõiki õpikeskkondi. Koostöös ja läbi rääkidesõpilastega ja vajadusel vanematega leitakse kõigile sobivad lahendused ja keegi ei pea muretsema, et näiteks distantsõppe ajal on kasutusel liiga palju erinevaid võimalikke digikeskkondi või on liiga palju kirjutamist vihikutesse või on palju erinevaid materjale. Pigem arvame, et töövahendeid ja -võtteid on piisavalt ning vastavalt vajadusele on õpetaja alati valmis kohtuma lapse jaoks sobivas keskkonnas, juhendab lapsi suuliselt või saadab kirjaliku juhendi. Koolipäevad on vaheldusrikkad, sisukad ja pigempõnevad. Mänguliselt on sisse toodud erinevaid võistlusmomente ning meisterdamisi, mida lapsed said näiteks distantsõppel soovi korral teha koos vanematega, sest töö esitamise periood oli paindlik arvestades lapse õppimise võimalusi, olukorda ja kodust toetust. Eraldi soovime kiita, et distantsõppe ajal ei jätnud õpetaja lastele üksinda õppimiseks uusi suuri teemasid. Pigem õpiti neid ühises veebitunnis või vajadusel üksühele kohtudes. Kõigi õpilaste jaoks jätkub meie õpetajal aega. Juhendatud, hoitud, suunatud ja toetatud on samaväärselt andekad ning ka abi vajavad lapsed. Erinevaid tunnustusi on saadud nii kohalikul kui ka riiklikul tasemel.Kolme aasta jooksul, mil klassis õpib erivajadustega laps, kelle kõige nõrgem oskus on sotsiaalne lävimine ei ole laps olnud valmis minema kõigi ees oma tunnistust ega kiituskirja vastu võtma. Ja nüüd, vabariigi sünnipäeval üllatas sama õpilane meid kõiki sellega, et oli aktusel teadustaja rollis. Selline muutus on võimalik ainult õpetaja siiral tahtel, last julgustades ja toetades ning õpetaja südamega tehtud töö tulemusel. Õpetaja Ene oskab olla suur innustaja ja tunnustaja – need kaks väärtust on lastele ülitähtsad. Õpetaja oskab ja peab vajalikuks lapsi kiita. Ka sellele samale põhiväärtuste konkursile on õpetaja esitanud mitmeid erinevaid õpilasi kandidaatideks, kelle arengus on märgata muutuseid. Meie lapsi on märgatud ja tunnustatud. Kindlasti väärib märkimist, et meie õpetaja on väga hea ajaplaneerija, mis nähtub sellest, et lapsed õpivad liitklassis, kus on koos 3 ja 5 klassi õpilased. Läbi koostöö toimub sujuv lõimumine. Vanema klassi lapsed on noorematele mentorid, kõik on omavahel sõbralikud ja ei ole sellist olukorda, kus nooremad ei julgeks või ei saaks vanematelt õpilastele vajadusel nõu või abi – usume, et aluse selliseks meeldivaks ja sujuvaks lävimiseks on samuti loonud õpetaja läbi enese suhtumise oma õpilastesse. Meie õpetaja Ene kohta kehtib kõige paremini lihtne, kuid siiralt sügavamõtteline ütlus: Õpetaja Ene on õpetaja, kes armastab õpetamist ja õpetab lastele, kuidas armastada õppimist.

Täname kõiki aktiivseid nominentide esitajaid märkamise eest! Kiidame nominente ja õnnitleme laureaate!