Eelkool

Eelkooli eesmärk on lastele tutvustada nende klassijuhatajat, klassiruumi, koolimaja üldisemalt, koolilapsele kehtivaid esmaseid reegleid meie majas ja teisi õpetajaid (muusika, kehaline kasvatus), kellega tuleb esimesel õppeaastal kokku puutuda.

Õpetaja ja kooli huvi on saada põgusalt tuttavaks lastega ja nende vanematega ning koguda infot kooli tulevate laste arvu kohta.

EELKOOL 2021

Tääksis reedeti 12.30-14.00

alates 29.jaan. (5., 12., 19.veebr.). Õpetaja Mari Randaru.

 

Sürgaveres kevad 2021. Kuupäevade info täiendamisel.

 Õpetaja Aurelika Reimann.

 

Vastemõisas teisipäeviti kell 13.30-15.00

alates 4.novembrist. Õpetaja Krista Prinzmann.

Suure-Jaanis neljapäeviti kell 13.30-15.00 

alates 6. mai (13., 20, mai). Õpetajad Laili Kalev ja Pille Sonk.

Eelkooli registreerimine toimub aadressil oppejuht@sjk.edu.ee