Uudised

Võimalus toetada meie kooli reaalainete õpet 30. november Huvijuht


Suure-Jaani Kool osaleb PRAKTIKALi algatuses "Oma silm on kuningas", mis ärgitab ettevõtteid toetama 8.-9. klasside õpilaste loodusainete õpet.

Meil on õpihimulised õppijad, meil on särasilmne ja oma aineid armastav koolitatud õpetaja ja meil on ka natuke väsinud vahendid, millega loodusaineid õpetada. Õpetaja Kaisa Kesanurme eestvedamisel taotleme programmiga koolile valgusõpetuse; soojus- ja elektriõpetuse ning ka mehaanika katsekomplekte, millega ainetunde veelgi huvitavamaks ja mitmekesisemaks muuta.

PRAKIKAL programm kutsub ettevõtteid üles toetama koole, kinkides koolile katsekomplekte, millega saavad õpilased unikaalse võimaluse loodusainete õppimiseks ja teadmiste rakendamiseks.

Armas ettevõtja- ole sinagi muutuste eestvedaja-toeta motiveerivat "käed-külge" reaalainete õpet, kinkides meie koolile selle toetamiseks vajalikke katsekomplekte!

Programmi kohta rohkem infot ja meie kooli toetada saab lehel: https://silm.praktikal.ee/

Särasilmsed ja õpihimulised õpilased tänavad toetuse eest!

Suure-Jaani Kool osaleb PRAKTIKALi algatuses "Oma silm on kuningas", mis ärgitab ettevõtteid toetama 8.-9. klasside õpilaste loodusainete õpet.

Meil on õpihimulised õppijad, meil on särasilmne ja oma aineid armastav koolitatud õpetaja ja meil on ka natuke väsinud vahendid, millega loodusaineid õpetada. Õpetaja Kaisa Kesanurme eestvedamisel taotleme programmiga koolile valgusõpetuse; soojus- ja elektriõpetuse ning ka mehaanika katsekomplekte, millega ainetunde veelgi huvitavamaks ja mitmekesisemaks muuta.

PRAKIKAL programm kutsub ettevõtteid üles toetama koole, kinkides koolile katsekomplekte, millega saavad õpilased unikaalse võimaluse loodusainete õppimiseks ja teadmiste rakendamiseks.

Armas ettevõtja- ole sinagi muutuste eestvedaja-toeta motiveerivat "käed-külge" reaalainete õpet, kinkides meie koolile selle toetamiseks vajalikke katsekomplekte!

Programmi kohta rohkem infot ja meie kooli toetada saab lehel: https://silm.praktikal.ee/

Särasilmsed ja õpihimulised õpilased tänavad toetuse eest!