Uudised

Esimese hindamisperioodi lõpetamine 02. veebruar Huvijuht


2. veebruaril, Tartu rahu aastapäeval, toimusid kõigis meie kooli tegutsemiskohtades esimese hindamisperioodi lõpuaktused. Direktor kõneles õppimise ja hea käitumise tähtsusest ning tunnustas tublisid õppureid. Õpilased esinesid ja kuulasid kõnelejaid. Esimesel poolaastal õppis headele hinnetele 104 õpilast ja ainult väga headele tulemustele õppis 58 õpilast. Tunnustame tublisid tulemusi saavutanud õpilasi, edukalt kooli esindanud õpilasi ning kiidame tublisid õppureid!

2. veebruaril, Tartu rahu aastapäeval, toimusid kõigis meie kooli tegutsemiskohtades esimese hindamisperioodi lõpuaktused. Direktor kõneles õppimise ja hea käitumise tähtsusest ning tunnustas tublisid õppureid. Õpilased esinesid ja kuulasid kõnelejaid. Esimesel poolaastal õppis headele hinnetele 104 õpilast ja ainult väga headele tulemustele õppis 58 õpilast. Tunnustame tublisid tulemusi saavutanud õpilasi, edukalt kooli esindanud õpilasi ning kiidame tublisid õppureid!