Viljandimaal avab uksed uus Rajaleidja keskus !

2014 aasta septembris avab SA Innove Viljandis Viljandimaa Rajaleidja
keskuse, mille tegevus on suunatud hariduse tugiteenuste pakkumisele.

Siiani töötanud teavitamis- ja õµppenõustamiskeskuste kogemuse põhjal
võib öelda, et abivajajate hulk kasvab. Palju on õpi- ja
käitumisraskustega lapsi ning järjest enam soovivad noored nõustamist
karjäärivalikute tegemisel.

Rajaleidja keskuses pakuvad eripedagoogid, logopeedid,
sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid õppenõustamisteenuseid. Samuti on
noortel võimalus saada karjääriinfot ja ärnõustamist. Keskusest leiavad
abi ja nõu lapsevanemad, pedagoogid ning teised hariduse valdkonna
spetsialistid.

Rajaleidja keskuse loomine on osa suuremast haridusuuendusest eesmärgiga
toetada noorte elus hakkamasaamist.

Reet Nigol

5331 6125