Ühiskonnaõpetuse tund vallavalitsuses

17. detsembri 9.klasside ühiskonnaõpetuse tunnid toimusid Põhja-Sakala vallavalitsuses. Kohapeal kohtuti vallavanema, vallasekretäri ja vallasekretäri abiga, kes tutvustasid valla toimimist ja ülesandeid ja palju muud. Õpilastega käis kaasas õpetaja Urmo Reitav.