TORE!

Märtsi keskel alustasime meie, Merilin, Eneli ja Anete, TORE tugiõpilasringiga meie koolis. 7. mail toimus TORE kogemuskohtumine, kuhu koondusid Viljandimaa koolide TOREkad, kes koos meiega eelnevalt baaskoolituse läbisid.

Kui vaadata ajas veidi tagasi, siis TORE ringi läbiviimine tundus alguses meie jaoks üpriski hirmutav. Arvasime, et selles vanusegrupis (6.-8. klass) eriti huvilisi ei ole. Õnneks oli TORE ringi soovijaid rohkem, kui me oodata oskasime. Kohale tuli umbes kakskümmend õpilast. Viisime läbi kuus TORE ringitundi, mis möödusid kui linnulennul. Käsitlesime erinevaid teemasid: kuulamine ja hea kuulaja roll, konflikt, abistamiskäitumine, koostöö koolis ja meie oma TORE ringis. Samuti toimusid teemakohased mängud, mis meie TOREkatele väga meeldisid.

Anname sõna meie ringi liikmetele. Rinellile (8.a klass) meeldis ring väga: „Tänu TORE ringile sain enesekindlust juurde oma arvamuse avaldamisel. TORE ring avardas mu silmaringi!” Ka Nora on ringist vaimustuses: „See oli tore neljapäeva õhtu sisustamise viis. Samuti muutus sõna TORE minu jaoks parasiitsõnaks. TORE on tore!“

Kui praktika oma koolis oli läbi saanud, siis toimus kogemuskohtumine. 7. mail võis meie koolis näha teiste koolide torekaid, kes oma kogemustest rääkima tulid. Samuti oli kohal ka TORE tegevjuht, kes päeva lõpus meile tunnistused kätte jagas. Päeva jooksul saime rääkida oma kooli TORE ringist ja kuulata ka teiste muljeid nende praktikast. Mängisime mänge ja leidsime vastuseid küsimustele, mis kuue nädala jooksul olid tekkinud. Päev oli väga tore ja tegus!

Suvel on tulemas TORE suvelaager, kuhu on minemas ka mõned meie kooli torekad. Oleme väga pōnevil ja ei suuda augustikuud ära oodatagi! Oleme väga tänulikud oma juhendajatele Merikesele ja Tiinale, kes meid sellesse ringi kaasasid, ja ka meie kooli torekatele, kes andsid head tagasisidet ja motivatsiooni edasi tegutsemiseks. Kindlasti jätkame järgmisel aastal, kus käsitleme toredaid teemasid veelgi põhjalikumalt.

Merilin Tkatšenko, 8.a klass

(Tugiõpilastegevuse TORE kohta saab infot kodulehelt https://www.tore.ee/)