TEK sügiskool

16. oktoobril kogunesid maakonna TEK koolide kolmanda või neljanda klassi õpilaste 6-liikmelised võistkonnad Suure-Jaani.

Pärast direktori tervitust ja rühmadesse jagamist pidasime maha tuletõrjeolümpia. See oli  takistusterada, kus tuli täita erinevaid ülesandeid: näiteks lüüa pall väravasse päästja täisvarustuses, liigutada pingpongipallid mööda tuletõrjevoolikut ämbrisse, ühendada kokku ja lahti  metallist liiteid, visata tuletõrjevooliku abil pikali veega täidetud pudeleid või mängida memoriini sõnadega tuli, vesi, päästja jne. Seejärel proovisime kätt fruktodisainis ja vaatasime tähelepanelikult temaatilist õppefilmi, kuna nähtu põhjal tuli teha Kahooti test ning rühmatöö.

Päeva kokkuvõtteks said kõik osalised tänukirjad ja kosutavad auhinnad. Täname kooli TEK
meeskonda (Marge, Reeda, Jaanika ja Eneli) ja jääme ootama uut kokkusaamist.

Korraldajate nimel Varje Aule

(pildid Suure-Jaani õppekoha meeskonna esindajad)