TEK 7

Esmaspäeval oli koolis TEK7 ehk tähistasime seda, et Suure-Jaani õpilased on seitse aastat õppinud tervist edendavas koolis.

Hommik algas liikumisega. Gümnaasiumiõpilased külastasid põhikooliklasse, rääkisid, mida TEK tähendab ja korraldasid hommikuvõimlemise. Infovahetunnis harjutasime koostööd vahva meeskonnamänguga.

Terviseedenduse kohta meie koolis saab huviline põhjalikumalt lugeda kooli kodulehelt: http://sjk.edu.ee/index.php/oppetoo/terviseedendus/.