Suure-Jaanis pühendati koolipäev kodumaa sünnipäevale

img_3457

23. veebruaril, Eesti Vabariigi 99. aastapäeva eel oli Suure-Jaani õppekohas teistmoodi koolipäev. Pühendasime oma tegevused kodumaa sünnipäevale.

Päev algas kogunemisega aulas. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks kuulutasime välja Suure-Jaani Kooli ja Suure-Jaani Gümnaasiumi tegevuste sarja „Suure-Jaani sada sündmust“, millest saab meie kingitus oma riigile. Kavatseme võtta ette meie jaoks olulisi ja vahvaid asju: õpime tundma Eesti loodust, ajalugu ja kultuuri, käime õppekäikudel, kujundame koolikeskkonda, oleme loovad ja ettevõtlikud. Meie eesmärk on saada täis nimekiri vähemalt 100 sündmusest.

Päev jätkus tegevusega töötubades. Õpilased ei tegutsenud täna mitte koos klassikaaslastega, vaid kooliastmekaaslastega rühmades, mis olid nimetatud Eestile oluliste inimeste järgi. Õpetajad olid ette valmistanud võimu-, rahva- ja territooriumiteemalised ülesanded, et Eestit igakülgselt tundma õppida. Näiteks oli võimalik tantsida rahvatantsu, õppida tundma Eestis leiduvaid kivimeid ja puid, saada teada huvitavaid fakte rahvastikustatistikast, mõõta Eesti linnade kaugusi Eesti südamest, mängida lauamänge jne.

Päev lõppes piduliku aktusega.

Sirje Urbel