Suure-Jaani Kooli arengukava tööversioon ootab parandusettepanekuid ja kommentaare.

[php snippet=103]

Dokumenti täiendatakse lähinädalatel.
Arengukava mustand sisaldab kooli tutvustust ja esimese õppeaasta analüüsi, mille tegemisse on kaasatud õpetajad, lapsevanemad. Lisanduvad veel õpilasesinduse, halduspersonali ning hoolekogu kommentaarid-täiendused.
Palume kõigil kooli aregule kaasa mõtlevatel lapsevanematel dokumendiga tutvuda.
Kuni 23. novembrini on võimalik teha täiendus- ja parendusettepanekuid e-kooli vahendusel või saata ettepanekud aadressile direktor@sjk.edu.ee.
Arengukavasse lisandub veel tegevuskava aastateks 2016 – 2019.
Tegevuskava on koostatud vastavalt sisehindamise 5 valdkonnale, sellesse on planeeritud tegevused kolmeks aastaks, kuidas kooli eesmärke täita, milliste võimaluste abil nõrkused kõrvaldada/vähendada ning tugevusteks pöörata.
Tegevuskava on aluseks kooli iga-aastase üldtööplaani koostamisele.