Suure-Jaani kool ootab meeskonda haridustehnoloogi

Suure-Jaani kool võtab alates 2016. aasta jaanuarist oma meeskonda osalise koormusega

HARIDUSTEHNOLOOGI, kelle tööülesanneteks on

 • koguda ja levitada IKT ja e-õppega seotud infot

 • koguda infot e-õppe võimaluste kasutamise kohta koolis,selgitada välja sellega seotud võimalused, probleemid ja lahendused

 • abistada õpetajaid õpitarkvara leidmisel ja kasutusele võtmisel ning digitaalsete õpiobjektide loomisel

 • koolitada töötajaid individuaalselt või meeskonnana või organiseerida koolitusi

 • koordineerida õppeainete ja infotehnoloogia vahelist integratsiooni

 • töötada koos õppejuhiga välja parimad IKT-lahendused õppetöös

Kandidaadilt eeldame:

 • IKT-alast pädevust ja kõrgharidust
 • lahendustele orienteeritud suhtumist ja töömeetodeid
 • rõõmsameelsust, avatust, uuendusmeelsust
 • abi- ja koostöövalmidust

Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja arendavat tööd
 • motiveerivat töötasu
 • sõbralikku ja kaasamõtlevat meeskonda

Kandideerimisdokumentide esitamine on pikendatud 10. jaanuarini Suure-Jaani Kooli direktorile Epp Välbale aadressile direktor@sjk.edu.ee, lisainfo tel 4372050