SJK KIIDAB

20. jaanuaril lõppes koolis esimene hindamisperiood. Koolis õpib 350 õpilast ja 54 neist said õppenõukogu otsusega kooli kiituskaardi väga hea õppimise ja käitumise eest ning 120 õpilast said kiituskaardi hea õppimise ja käitumise eest. Direktoril oli suur rõõm nii suurt hulka kiituskaarte allkirjastada ja õpilastele üle anda.