Siseõue ideekonkurss

Suure-Jaani koolimaja siseõue ideekonkurss

Pilte vaata siit !

1. Konkursi eesmärk on sisustada Suure-Jaani koolimajale kaasaegne sisehoov koos multifunktsionaalse õueklassiga.

2. Konkursi tingimused
2.1. Üldtingimused
2.1.1. Konkursi korraldajaks on Suure-Jaani Kool.
2.1.2. Konkurss toimub eesti keeles.
2.1.3. Konkursil võivad osaleda kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Konkursil osaleja võib esitada mitu ideekavandit.
2.1.4. Konkursis osaleja kannab vastutust selle eest, et konkursile esitatud töö on esitaja originaallooming ja töö autoriõigused ei kuulu kolmandale isikule.

2.2. Ideekavandite esitamine
2.2.1. Ideekavandite esitamise tähtaeg on 4. märts 2016
2.2.2. Ideekavandid tuleb saata aadressil haldusjuht@sjk.edu.ee e-kirja teemaks märkida “siseõue ideekonkurss”, või tuua paberkandjal ümbrikusse pakituna sekretär Ly Uuetoale Suure-Jaani Kooli. Kavandile lisada esitaja kontaktandmed (nimi, e-post, telefon).

2.3. Tingimused ideekavandile
2.3.1. Ideekavandi esemed sobituvad maja üldfassaadiga.
2.3.2. Ideekavandi esemete materjalidena kasutatakse eelistatuna betooni ja/või puitu. Värvilahendused peaksid sobituma kooli üldise värvigammaga, soovitavalt võiks kasutada logovärve.
2.3.3. Õueklass võimaldab teha rühmatööd. Klassis on võimalus istuda ning kirjutada.
2.3.4. Kasutatavad materjalid ja esemed peaksid olema lõhkumis- ja varastamiskindlad
2.3.5. Ideekavandis tuua välja roheala taimede/püsilillede istutamise võimalused.
2.3.6. Siseõue peab saama kasutada aktiivtegevuseks (mängud vahetunnil vms)
2.3.7. Sisustatav ala on 22x20m.
2.3.8. Ideekavandis pakkuda siseõue lahendusi maksumusega kuni 8000 eurot
2.3.9. Ideekavandis välja pakutud toodetele palume viidata toote valmistajate või tarnijate kontaktide või kodulehtedega.

3. Ideekavandite valik
3.1. Valiku teeb Suure-Jaani Kooli direktori poolt kokku kutsutud komisjon, kus ei osale konkursil ideekavandeid esitanud inimesi.
3.2. Ideekonkursi tulemused ja konkursil osalenud ideekavandid koos autorite nimedega avalikustatakse hiljemalt 10. märtsil Suure-Jaani Kooli kodulehel

4. Konkursi auhind
4.1. Konkursi auhinnafondiks on 250 €.
4.2. Komisjonil on õigus sobiva ideekavandi puudumisel auhind kolme parima kavandi esitaja vahel ümber jagada või konkurssi pikendada.
4.3. Auhind makstakse konkursi võitjale välja pärast ideekavandi lõppversiooni esitamist ning konkursi võitjaga lepingu sõlmimist.

5. Konkursi tulemuste elluviimine
5.1 Alates konkursi tulemuste väljakuulutamisest lähevad Suure-Jaani Koolile üle auhinnatud ideekavandi(te) autori(te) kõik ideekavandiga seonduvad varalised ning võõrandatavad isiklikud õigused. Autoritasu sisaldub konkursi auhinnas.
5.2 Auhinnatud ideekavandite autorid nõustuvad käesolevale ideekonkursile ideekavandi esitamisega, et Suure-Jaani Kool võib taotleda ideekavandi või teatud ideekavandi osa kaubamärgina registreerimist.
5.3 Suure-Jaani Koolil on ideekavandi realiseerimise käigus õigus teha vajadusel siseõue ideekavandis muudatusi koostöös ideekavandi autoriga.