Suure-Jaani Kool on liitunud Eesti-sisese õpilasvahetuse programmiga VeniVidiVici
ja osaleb erinevates õpetajatele ja koolijuhtidele mõeldud vahetusprogrammides.

ÕPPEAASTA 2022/23

Lisandra Ratassepp-Suure-Jaani Koolist oli õpivahetuses Kõpu Põhikoolis.

ÕPPEAASTA 2020/21 
Eleri Jõgi – Suure-Jaani Koolist oli õpivahetuses Kanepi Gümnaasiumis.
Anabel Ivask – Suure-Jaani Koolist oli õpivahetuses Rapla Vesiroosi Koolis.

ÕPPEAASTA 2019/20
Melissa Umal – Suure-Jaani Koolist oli õpivahetuses Elva Gümnaasiumis.

ÕPPEAASTA 2018/19

Angela Aavik Suure-Jaani Koolist oli õpivahetuses Paikuse Põhikoolis.
Martha Konks Suure-Jaani Koolist oli õpivahetuses Pärnu Rääma Koolis.
Hanelle Kaugerand Suure-Jaani Koolist oli õpivahetuses Kuusalu Keskkoolis.

ÕPPEAASTA 2017/18

Viljandimaa ja Pärnumaa koolijuhtide ühenduse koostööprojekt ja õpetajate vahetus.
Suure-Jaani Koolist osalesid õpetajad Tiina Jaeski ja Laili Kalev ning direktor Epp
Välba.

**
VeniVidiVici programmi raames oli Suure-Jaani Kooli 9. klassi õpilane kaks nädalat
vahetusõpilaseks Väike-Maarja Gümnaasiumis.

https://vvvopilasvahetus.ee/kogemused/hupates​-​tundmatus​-​kohas​-​vette​-​pead​-​kiiresti-kohanema​-​ja​-​olema​

ÕPPEAASTA 2016/17

Eesti Rotary eestvedamisel ja Rotary haridusfondi rahastusel algatatud rahvusvaheline stažeerimisprogramm koolijuhtidele. Programmi eesmärk on anda direktoritele võimalus kogeda haridusuuenduste rakendamise mõju teistes riikides ning saada inspiratsiooni oma kooli arendamiseks. Naastes tuleb igal osalejal viia oma koolis ellu arendusprojekt ning jagada kogemust avalikkusega.

Suure-Jaani Kooli direktor oli 4 nädalat Londonis Reach Feltham Academy´s.

Direktori blogi:
https://epplondonis.wordpress.com/

**

Alustavate koolijuhtide arenguprogrammi I lennu direktorite vahetus.

14 Eesti koolijuhti vahetasid üheks päevaks omavahel töökoha, et hankida teisest keskkonnast uusi kogemusi. Suure-Jaani Kooli direktoriks oli Mari-Liis Sults, Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor. Suure-Jaani Kooli direktor Epp Välba juhtis sel päeval Valga riigigümnaasiumi.

Koolivahetuse eesmärgiks on tutvuda teise kooli kultuuri ja kollektiiviga. Asendusdirektor teeb kõiki tegevusi, mida „kohalik“ direktor sh osaleb koosolekutel, ümarlaudadel jne. Asendusdirektoril ei ole allkirjaõigust teises koolis.

**

Suure-Jaani Kooli 8. klassis oli VeniVidiVici programmi raames vahetusõpilane Pärnu Mai Koolist.

https://vvvopilasvahetus.ee/kogemused/kui-soovid-end-proovile-panna-vali-venividivici-opilasvahetus/

ÕPPEAASTA 2015/16

Suure-Jaani Kooli 8. klassis oli VeniVidiVici programmi raames kaks nädalat vahetusõpilane Tallinna Saksa Gümnaasiumist.

https://vvvopilasvahetus.ee/kogemused/tallinna-saksa-gumnaasiumist-suure-jaani-kooli/

___________________________________

VeniVidiVici organiseerib 7.-12. klassi noortele Eesti-siseseid õpilasvahetusi ja e-keelepraktikat, mille abil on võimalik arendada üldpädevusi ja silmaringi laiendada.


Lühiajaline õpilasvahetus → võimalus vahetada 1 või 2 nädalaks kooli silmaringi laiendamiseks ning üldpädevuste arendamiseks. Õpilastel on võimalus kasutada õpilasvahetuse kogemust näiteks loovtöö kirjutamiseks, õpingute jätkamisel valiku tegemiseks jne.

Vahetuskooli valiku saab teha VeniVidiVici partnerkoolide seast

Osalemine maksab õpilasele 30€, VeniVidiVici tasub õpilase sõidukulud.

Neljanädalane keelepraktika õpilasvahetus → võimalus 4 nädala jooksul laiendada õpilase silmaringi, arendada üldpädevusi ning toetada eesti/vene keele kui teise keele õpet reaalse suhtluse abil.


Kooli valikul tuleb lähtuda sellest, et vahetuskooli õppekeel oleks erinev õpilase emakeelest. Osalemine on õpilasele tasuta, õpilane saab kaasa 200€ stipendiumi elamiskulude osaliseks katmiseks, VeniVidiVici tasub õpilase sõidukulud.

Virtuaalne keelepraktika → võimalus 4 nädala jooksul arendada eesti või vene keele oskust, suheldes eakaaslasest keelementoriga iganädalaselt 2-3 tundi interneti teel.


Lisainfo: www.venividivici.ee

 

Язык
Эстонский
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Cooperation
Saki järjekord: 
1