Osaluskohvik

Teisipäeval kogunesid 6.-9. klassi õpilased koos gümnaasiumiõpilastega aulasse, et osaluskohvikus tegeleda kolme tunni jooksul koolielu oleviku ja tulevikuga.

 

Üritus algas laudkondade loosimisega. Igas lauas oli lauajuht, kelle eestvedamisel arutati, mis on meie koolis puudu ja kuidas seda parandada, kuidas õpilane või õpetaja saaks kooliellu panustada ja mille poolest on meie kool hea.

Ürituse lõpus tehti kokkuvõte. Näiteks leiti, et meie kool on hea, sest meil on suur ja ilus koolimaja, palju huviringe, oleme TEK-kool ja osaleme KIVA programmis, meil on pudruhommikud ja puuviljavahetunnid, palju üritusi ja avalik internet.

Osaluskohvikus välja toodud mõtted ja ettepanekud annavad infot selle kohta, mida koolis igapäevaselt toimetavad inimesed ootavad, ja ideid koolielu paremaks muutmiseks.

Osaluskohvik toimus ka eelmisel aastal. Kokkuvõtte sellest, kuidas eelmise aasta ideed ellu rakendati, tegi direktor infovahetunnis.

Rohkem pilte: https://pildid.sjk.edu.ee/index.php/Suure-Jaani-opk/S-J-2017-2018/Osaluskohvik-17-aprill