Raamatukogu avatud:

E-N
8.00-15.30

R
8.00-15.00

Raamatukoguhoidja Viiu Toomingas

RAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI

 1. Raamatukogu lugejaks võivad olla kõik kooli õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal ning lapsevanemad.

 2. Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi või klassinimekirja alusel. Lugejad taasregistreeritakse alates iga aasta 1. septembrist. Lugejate andmed kontrollitakse ja täpsustakse. Võlglasi ei registreerita ümber enne teavikute tagastamist raamatukogule.

 3. Kooliraamatukogu teenused – kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus on tasuta.

 4. Käesoleva eeskirja mittetäitjatelt võib raamatukogu kasutamise õiguse ära võtta. Küsimuse otsustab juhtkond.

 5. Koju ei laenutata väärtuslikke ainueksemplare, lauamänge ning uusimaid ajalehti ja ajakirju. Erandjuhul laenutatakse lugemissaali teavikuid koju reedest esmaspäevani või teistel nädalapäevadel üheks päevaks.

 6. Kojulaenutatavate raamatute tagastamistähtaeg on kolm nädalat. Perioodikaväljaannete tagastustähtaeg on üks nädal. Õppekirjandust laenutatakse terveks õppeaastaks.

 7. Lugeja võib tagastustähtaega pikendada, ka korduvalt, kui teavikut ei ole soovinud teised lugejad.

 8. Raamatukogust laenutatud õpiku sisse peab kirjutama õppeaasta ja oma nime. Õpilane tagab õppevahendite säilimise kasutades ümbrispaberit või –kaasi. Tagastamisele ei kuulu töövihikud, aabits, tööraamatud.

 9. Lugeja peab raamatuid ja muid infokandjaid hoolikalt hoidma; nende saamisel kontrollima nende korrasolekut ja rikkumisest teatama raamatukoguhoidjale. Õpilasele raamatukogust laenutatud teavikuid ei tohi ta iseseisvalt edasi laenutada.

 10. Raamatukoguhoidja informeerib tagastamise hilinemisest teaviku tagastustähtaja ületanud lugejaid isiklikult suusõnaliselt, klassijuhataja vahendusel või e-posti teel.

 11. Tagastamata või rikutud raamatud ja muud infokandjad on lugeja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseteks tunnistatud teavikutega või tasuma nende turuväärtuse. Vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.

 12. Augusti viimasel nädalal (täpne aeg teatatakse kooli kodulehel) saavad II – XII kl õpilased laenutada uuel õppeaastal endale vajalikud õpikud raamatukogust. Koos õpikutega antakse õpilasele ka temale vajalikud tööraamatud/vihikud.

 13. Kooliraamatukogu on õpikeskkond, kus oma tegevusega kaasõpilasi ja teisi raamatukogu külastajaid ei segata: õpilased loevad ja vestlevad vaikse häälega.

 14. Raamatukogus peetakse üks kord kuus korrastuspäeva. Sellel päeval on raamatukogu suletud.

 15. Müramine lugemissaalis on keelatud. Lugemissaalis olevad raamatud, ajakirjad ja mängud on kohapeal kasutamiseks.