Pikapäevarühm

SUURE-JAANI KOOLI PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS

1. Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelvalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel. Pikapäevarühmas ei toimu pidevat õppetööd. Pikapäevarühm on mõeldud puhkamiseks koolipäevast, vabadeks tegevusteks, mängudeks, suhtlemiseks, liikumiseks, õues olemiseks ja õppimiseks. Pikapäevarühma õpetaja ei vastuta lapse õppimise eest, vaid tagab rahuliku õpikeskkonna, et laps saaks soovi korral iseseisvalt õppida, vajadusel abistab last.

2. Pikapäevarühm(ad) moodustatakse lapsevanemate avalduse alusel direktori poolt Suure-Jaani õppekohas 1.- 4. klassi õpilastele, Vastemõisas, Sürgaveres ja Tääksis 1.-6. klassi õpilastele. Pikapäevarühm on mõeldud eelkõige neile lastele, kes ootavad kojuminekuks bussi.

3. Pikapäevarühma lastel on võimalus süüa koolis täiendav lõunaeine, mis on eraldi tasu eest.

4. Pikapäevarühmade tunniplaanid erinevad õppekohati. Infot pikapäevarühma toimumise kohta vahendab lapsele ja lapsevanematele klassijuhataja.