Õppetöö

2020/2021 õppeaasta

HINDAMISE AJAD

1. POOLAASTA 1. september 2020 – 22. jaanuar 2021
2. POOLAASTA 25. jaanuar 2021 – 11. juuni 2021 (v.a. lõpuklassid)

VAHEAJAD


I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

 • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021

 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;

 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

TASEMETÖÖD

 4. klassi õpilastele:

 • loodusõpetus – 23.–24. september 2020. a;
 • matemaatika – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi õpilastele:

 • loodusõpetus – 21.–22. september 2020. a;
 • matemaatika – 28.–29. september 2020. a.

ÕPPENÕUKOGUD

 • 20.01.2021
 • 08.06.2021
 • 16.06.2021
 • 27.08.2021