Õpetajad tutvusid Inglise kooliga

Rühm Suure-Jaani kooli õpetajaid külastas Londonis kooli nimega Reach Academy Feltham. Selles koolis stažeeris eelmisel aastal neli nädalat direktor Epp Välba, kes aprillivaheajal viis Inglise kooliga tutvuma kümmekond õpetajat.


Meid võttis vastu kooli direktor, kes tutvustas kooli toimimise põhimõtteid. Meil oli võimalus ka tunde jälgida. Muljet avaldasid distsipliin ja õpetaja assistentide rohkus.


Londonis külastasime muidki huvitavaid kohti: võtsime giidituuri Shakespeare’i teatris Globe, tutvusime kuulsate muuseumide kogudega. Reis oli silmaringi avardav ja pakkus uusi kogemusi.