Ootame lapsevanemaid kooli

Õnnelikud lapsed kasvavad õppivates peredes

Suure-Jaani Kool soovib tihendada koostööd lapsevanematega. Selleks on kooli juhtkond algatanud Lastevanemate Kooli idee, mida juba sel õppeaastal kavatsetakse realiseerima asuda.

Kui koolis töötavad inimesed on kursis lapse arengu eripäradega, siis lapsevanemad alati mitte. Laste arengu eest vastutavad aga eelkõige vanemad, kes oma last kõige paremini tunnevad. Vastastikune heasoovlik koostöö laste arengu nimel on vajalik.

Kool soovib olla toeks lapsevanematele, soodustada positiivseid ja hoolivaid suhteid, aidata leida lahendusi ja käitumisviise arengu- ja käitumisprobleemide korral. Samuti soovime aidata kaasa vanemliku stressi vähenemisele ning tugevdada perede toimetulekut. Selleks pakume võimaluse saada teadmisi laste kui isiksuste arengust, positiivsetest ja edukatest kasvatusviisidest, kasvatuse ja koduse toe tähtsusest terve ja õnneliku lapse kujunemisel.

Meie esimesed loengud on vanemate soovil seotud lapsi ohustavate arvuti- ja netisõltuvuse teemadega, samuti alko- ja narkoennetuse ja teadlikkuse tõstmisega.

Esimene koolitus toimub reedel, 4. märtsil kell 17.30 koolimaja konverentsiruumis neile, kes soovivad rohkem teada internetis valitsevatest ohtudest.

Teine koolitus leiab aset kolmapäeval, 30. märtsil kell 17.30, teemaks narko- ja alkoennetus.

Kolmandat korda ootame oma lapsevanemaid ühisüritusele 29. aprillil, mil koolis toimub Avatud Uste Päev, mille raames on lapsevanematel võimalus osaleda koolitundides ja seal toimuvast vahetult osa saada. Samuti ootame lapsevanemaid sel päeval tunde sisustama oma hobide, elukutse, kogemuste tutvustamise, edulugude jagamisega. Lisaks pakume võimalust koolitoitu degusteerida, koos perega õpitubades osaleda ja kuulata loengut laste tervisliku toitumise tähtsusest.

Palume lapsevanematel end registreerida loengutele aadressil oppejuht@sjk.edu.ee 

Kõige suurem mõju õpilaste edukusele on lapsevanemate ja kooli koostööl, mitte headel õpetajatel, nüüdisaegsetel õppematerjalidel või aktiivõppe meetoditel. Lapsele on oluline, et talle lähedased inimesed on tema arengust huvitatud ja teevad koostööd.

Epp Välba

Suure-Jaani Kooli

direktor