Mida kingib Suure-Jaani Kool Eesti vabariigile 100. sünnipäevaks?

Eesti juubeliaasta on ametlikult alanud. Suure-Jaani Kool lööb kaasa mitmes tegevuses ning on ka ise kingituse, tegelikult lausa viis kingitust teinud.

Mõne alustatud projekti juures ootame appi ka meie lapsevanemaid ja häid inimesi Suure-Jaanist.

Meie 9. klasside õpilased osalevad juba 2013. aasta sügisel alguse saanud projektis Eesti 100 tamme, mille raames on plaanis rajada üle Eesti tõrudest kasvatatud tammeistikutest tammikuid. Järgmisel aastal ootab hetkel kultuurimaja kõrval sirguvaid tammesid ees kasvukohta istutamine.

Käesoleval aastal liitusime agronoom Heino Laiapea algatusega 100 teraviljapeenart, mille tulemusena rajame kooli juurde kaheksa ruutmeetrist peenralappi, millel saab jälgida teraviljade, oa ja herne kasvamist. Peenarde rajamise juures vajame kindlasti tugevate isade ja vanaisade abi kaevamisel.

MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovide EV100 juubelipidustuste raames ellu kutsutud „Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima!” ettevõtmisega õnnestus Suure-Jaani Koolil eelmisel kevadel liituda ja eelmisel aastal saime rajada õueklassi. Tänavu rajame kooli ümber „teraviljapõllud” ja istutame muru sisse peidetud sõnumi. Sügisel peaks valmima terviserada, mille läbija saab ülevaate ka Eesti ja Suure-Jaani hariduselu ajaloost.

Kooli enda ettevõtmisena korraldab Suure-Jaani Kool ajavahemikus 25.02.2017-24.02.2018 õpilastele „Suure-Jaani sada sündmust”, mille eesmärgiks on Eestile aktiivse, ettevõtliku ja terve kodaniku kasvatamine. Aasta jooksul toimuvad koolis eri vanuseastmete õpilastele kas klasside või kooliastmete kaupa ja ülekooliliselt erinevad üritused. Eesti ajalooga seotud tähtpäevade tähistamine. Õpilaste algatatud ja korraldatud sündmused (laadad, loengud, terviseüritused, liikumispäevad). Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine. Eesti riigi, rahva, ajaloo, territooriumi, looduse, kultuuri jne tundma õppimine (õppekäigud, muuseumikülastused, projektid, projekti- ja õppepäevad, kõnevõistlus jm õpilaste võistlused ning olümpiaadid). Need on tegevused, mida me teeme igal aastal ja mille eesmärki soovime kõigi osapoolte jaoks senisest enam teadvustada.

Suure-Jaani saja sündmuse seas on viis spetsiaalselt Eesti juubelile pühendatud ettevõtmist.

Suure-Jaani 100 portreed” on näitus, mis avatakse oktoobris 2017 kooli fuajees. Koostöös õpilaste, vanemate ja kooli töötajatega koostame Eesti ja Suure-Jaani kogukonna 100 olulise isiku nimekirja, õpilased joonistavad valitutest seejärel kunsti tundides A4 formaadis portreed, mis lähevad välja näitusele. Näituse kuraator ja idee autor on õpetaja Reeda Sadam.

Haridusmeeter” ümber koolimaja. Sügisel tähistame Suure-Jaani hariduselu 330. aastapäeva. Koolis on traditsiooniks selle päeva puhul joosta hariduselu aastatele vastav arv meetreid pikk distants. Sellest traditsioonist kasvas välja idee märkida ümber koolimaja maha 330 meetri pikkune rada, kuhu on punktidena kantud Eesti ajaloo ja Suure-Jaani hariduselu ajaloo märgilised sündmused. Raja koostamise on valinud oma loovtööks kaks järgmisel õppeaastal 8. klassis olevat õpilast. Rada valmib kooli kokkutulekuks oktoobri alguses ja jääb läbijalutamiseks avatuks kõigile huvilistele.

Eestimaa vaip”. Õpetaja Siiri Kivisoo eestvedamisel valmib 4.-9. klassi õpilaste käsitöö ühisprojektina lapitehnikas vaip, mille sini-must-valgel taustal on Eestimaa kontuur. Vaip saab aukoha kooli aulas.

100 Eesti taime ja looma” on digitaalse õppematerjali loomine õpetaja Ly Valdmaa juhendamisel 4.-9. klassi loodusõpetuse ja bioloogia tundide raames õpilaste ühistööna.

Peidetud sada” on õpetaja Reeda Sadama ideena sündinud ettevõtmine, mille tulemuseks on kooli lipumasti juurde muru sisse sibullilledest istutatud arv sada. Sibulaid kogume õpilaste ja töötajate abiga. Võtame hea meelega vastu ka sibula-annetusi aiapidajatelt, kellel on üle väikeste sibullillede sibulaid.

Kõige aktuaalsem info juubeliaasta ettevõtmiste kohta on leitav kooli kodulehelt. Oleme avatud headele ideedele seoses tutvustatud ettevõtmistega ja teretulemast kaasa lööma!

dav