Loovtööde kaitsmine

Kolmapäev oli oluline päev 8. klassi õpilaste elus, sest oli aeg kaitsta komisjoni ees oma loovtöid.

Kaitsekõned olid enamasti põhjalikud, hästi ette valmistatud ja särasilmil esitatud. Sellel aastal uuriti näiteks oma vanaema küüditamislugu, Islandi hobuseid, korraldati pidusid ja spordivõistlusi, kirjutati ingliskeelseid jutte, koostati oma lennu raamat, meisterdati lilleriiul, kassi ronimispuu, koerakuut ja kuusejalg. Üks mahukamaid töid oli Nora ja Anete Haridusmeeter 330, mis avati sügisel kooli sünnipäeval. Ka on Suure-Jaani Koolil nüüd oma laul, seegi valmis loovtööna.

Publikuks olid 7. klasside õpilased, kellel on praegu paras aeg valida endale järgmiseks aastaks loovtööteema. Loovtöö on põhikooli lõpetamiseks kohustuslik.