Laureaadid

Alates käesolevast õppeaastast annab Suure-Jaani kool kaks korda aastas õpilastele kooli põhiväärtustest tulenevat käitumist tunnustavaid tiitleid. Need tulenevad meie ühistest põhiväärtustest ning on nimetatud õpilaste tehtud ettepanekute järgi. Jaanuari esimesel poolel esitasid õpetajad ja õpilased nominente kuues kategoorias. Zürii koosseisus õpilasesinduse liikmed Mailis Tõnisson ja Sander Liir, õpetajad Ly Valdmaa, Liis Kuresoo, Aurelika Reimann, õppekohade juht Katrin Ronimois, huvijuht Taive Murd, õppejuht Katrin Nurk ja direktor Epp Välba selgitasid välja laureaadid.


„RÕÕMURAAS 2019” on 9.a klassi õpilane Egerd-Meelis Eelmäe. Tal on alati hea tuju. Ta on positiivne ning optimistlik, nakatab oma rõõmsa eeskujuga teisi. Ta on abivalmis, spordis alati see, kes võistkonna vaimu ja võitlustahte kõrgel hoiab ning kaaslastesse positiivset meeleolu süstib.

„TERAVSILMNE MÄRKAJA 2019” on 9.b klassi õpilane Kati Roosi. Ta võtab maast prügi ja paneb prügikasti, aitab nutvaid väiksemaid. Aktiivne ÕE-s, selle president ja julgeb võtta vastutuse, algatab uusi ideid ja viib neid ka täide. Jagab mõtteid kooli paremaks muutmiseks.

„JULGE HUNT 2019” on 9.a õpilane Erlend Valvik. Tal on head ja julged ideed, mida klassikaaslased ka ellu viinud. Ta on alati see, kes julgeb nii enda kui teiste eest seista. Muretseb koolis tunniväliste tegevuste sisustamise eest, kooli DJ, ansambliliige ja ettevõtlik algataja.

„KOOSTÖÖBOSS 2019” on 9.b klassi õpilane Nora Eensalu. Ta on alati olnud rühmatöödes juhtivas rollis ja on alati valmis vastutust võtma ja eest vedama. On olnud ÕE president ning alati klassi ja kooli huvide eest väljas. Tegeleb ÕE eelarvega.

„AKTIIVNE ALGATAJA 2019” on 3.a klassi õpilane Romet Talviste. Tänu Rometi ilusale mõttele ühes emakeele tunnis (soov aidata vähihaigeid lapsi) jõudsime heategevusliku projektini “Vaprusehelmed”. Nüüdseks on koos vanematega vaprusehelmed meisterdatud ja need ka Haldjaperele üle antud. Romet on aktiivne algataja ka igapäevastes koolitundides. Tal on alati olemas oma arvamus ja head ideed, mida suudab kaaslastele selgitada, põhjendada ja nö “maha müüa”.

„NUTIKAS KOKKUHOIDJA 2019” on 9. b klassi õpilane Ingrid Aule. Omal algatusel näitas ta klassidele Reet Ausi filmi. On osaline minifirma loomisel. Hoiab klassi koos. Tahab teha kõike koos.

Eriauhind „TUBLI TOETAJA 2019” laureaadid on Vastemõisa õppekoha 6. klassi õpilased Janar Ait ja Dannar Gross. Septembris alustas Vastemõisa õppekoha 1. klassis oma kooliteed erivajadusega laps, kelle kohanemine koolielu ja õppimisega vajab tähelepanu ja toetust. Tundes huvi tema joonistuste ja meisterduste vastu, kuulates ära tema selgitused ja arutlused ning võttes teda võrdväärse partnerina on Janar ja Dannar pälvinud tema usalduse ja lugupidamise! Poiste positiivsed innustused (tubli! väga vahva! äge!) ja isiklik eeskuju (koos laua koristamine) on pannud ta alati tegutsema. Sageli võib kuulda väljendeid: tule, lõpeta ikka kohe ära!, vaatame, mis vaja teha on!, pole ju raske!, tule, teeme korda!, proovi ikka! Nad võtavad teda oma rühma (liittunni paaris- ja rühmatööd), kaasavad mängudesse (klassiõhtu mängud ja võistlused) ning on lihtsalt julgustavad ja toetavad (esinemised jõulupeol). Samas tuletavad vajadusel ka kodukorda ja käitumisreegleid meelde.