Koolimajas viibimise ja käitumise juhised alates 18. maist 2020.

Kõik koolimajad on õppetööks avatud E-R kell 8.00 – 16.00

 • Kooli ruumides viibitakse ainult õppetöö eesmärgil.  
 • Vahetunnis tuleb minna välja, vihmase ilma korral tuleb jääda klassiruumi ja liikuda sealt otse järgmisesse klassiruumi.
 • Kooli tulemise vajadusest annab õpilasele teada Suure-Jaani tegutsemiskohas õppejuht või sotsiaalpedagoog, Tääksi, Sürgavere ja Vastemõisa tegutsemiskohas klassijuhataja. 
 • Õpilased ja töötajad võivad koolimajja tulla ainult tervena. Kahtluse korral, et õpilane võib olla haige, kraaditakse õpilast kontaktivaba termomeetriga ning haigustunnustega laps saadetakse koju. 
 • Kooli palume tulla võimalusel oma pere transpordiga. Bussitranspordi vajadusest palume informeerida õppejuhti või sotsiaalpedagoogi või klassijuhatajat.
 • Koolis on olemas käte desinfitseerimisvahend. Kaitsemaskide kandmine on vabatahtlik ja iga soovija kasutab oma isiklikku maski.
 • Ühes klassiruumis võib viibida korraga kuni 10 õpilast ja õpetaja või kooli töötaja.
 • Õppetöö toimub võimalikult hajutatult ja 2-meetrist vahet silmas pidades.
 • Õppijad ja töötajad ei kogune gruppidesse ning ei jää peale õppetööd kooli ruumidesse, territooriumile ja liiguvad õppetöö lõppedes koju või järgmisesse sihtpunkti. 
 • Erinevalt eelnevalt välja öeldud infost, et huviringide töö kestab kuni 31. maini, on lubatud huviringidel soovi korral tegutseda õppetöö lõpuajani, 8. juunini, see kehtib eelkõige spordiringide kohta. Võimaluse korral tegutsevad huviringid distantsõppena veebikeskkondades, huviringide tegevus on lubatud õuetingimustes, pidades silmas terviseameti nõudeid. Huviringe koolimaja ruumides ei toimu.
 • Kõik õpikud ja kooli poolt saadud arvutid, tahvelarvutid ning muud vahendid tuleb koolile tagastada. Raamatukogu võtab vastu õpilaste õpikuid ja raamatuid Suure-Jaani koolimajas alates 25. maist igal tööpäeval koolimaja taga oleva raamatukogu välisukse kaudu kell 9.00-14.00. 
 • Tegutsemiskohtades kogub õpikud enda kätte klassijuhataja. 

Toitlustamine

 • Koolimajas toitlustatakse õpilasi, kes on kutsutud koolimajja õppetööle. Täpsemad toitlustamise kellaajad edastab klassijuhataja. Sööklas istub iga õpilane vaba laua taga. Toit on laudadele valmis pandud. Õpilane peseb enne sööma tulemist käed. Lauad ja toolid desinfitseeritakse pärast iga sööja lahkumist. Toitlustamine toimub tegutsemiskohtades järgnevatel kellaaegadel:

Suure-Jaanis kell 11.30 – 12.00

Tääksis kell 11.30 – 12.00

Sürgaveres kell 12.00 – 12.30

Vastemõisas 11.30 – 12.00

 • Distantsõpet kodus jätkavatele õpilastele toimub toidu väljastamine vastavaltvarasematele kokkulepetele nii nagu varasematel nädalatel.

Järgime Terviseameti poolt kehtestatud nõudeid!

https://www.hm.ee/sites/default/files/200508_soovitused_koolidele_covid-19.pdf