Kooli põhiväärtuste konkurss

Algab kooli põhiväärtuste esimese poolaasta konkurss.

Kuni 21. jaanuarini saab esitada kandidaate (õpilane/õpetaja/töötaja) kooli põhiväärtustest tulenevat käitumist tunnustavatele tiitlitele.

Kategooriad on:

Rõõmuraas

Teravsilmne Märkaja

Julge Hunt

Koostööboss

Aktiivne Algataja

Nutikas Kokkuhoidja

Kandidaate tunnustamisele saab esitada klass ühiselt, õpetajad, õpilasesindus, õpilased individuaalselt, lapsevanemad jne. Kandidaadid koos selgitustega, miks just see kandidaat tunnustust väärib, tuleb esitada aadressile huvijuht@sjk.edu.ee 21. jaanuariks 2022. Tunnustatavad valib välja žürii, kuhu lisaks õpetajatele kuulub ka üks või mitu õpilaste esindajat. Žürii koosseisu kinnitab direktor. Julgeme märgata ja tunnustada!