Kooli põhiväärtuste auhindade laureaadid

Esimese hindamisperioodi lõpuaktusel tunnustas direktor kooli põhiväärtustest tulenevaid auhindade laureaate.

Kooli põhiväärtuste auhindade laureaadid 2019 teisel poolaastal:

Rõõmuraas 2019 laureaat:
Sandra Roosileht- Ta on Vastemõisa õppekoha 4. klassis õppiv väike särasilmne tüdruk. Meie pesamuna, kes oma rõõmsa meele, lahedate ütlemiste ja sõbraliku olekuga toob päikese välja ka kõige pimedamal talvepäeval. Rõõmsa elevusega alanud koolipäevad mööduvad tal aktiivselt tegutsedes: tunneb huvi eelseisvate tegevuste vastu, suhtleb klassi- ja koolikaaslastega, on sõbralikult abivalmis ja toetav. Vajadusel julgustab ja ergutab, vajadusel tunneb toetavalt kaasa. Kõike seda heatahtlikult!Nali ja naer aitavad teda ka rasketel hetkedel!Ja kui koolipäevad kipuvad muutuma igavaks, siis tema leiab ikka midagi, millega enda ja ka teiste meeleolu parandada. Fantaasiast puudu ei tule! Ei oska ju miskit kosta, kui teile esitletakse uut „mõõdulindist lemmiklooma“. Muigame ja tunneme heameelt lapse leidlikkuse üle. Rõõmu ja lusti jagub nii temale kui teistele!

Teravsilmne märkaja 2019 laureaat:
Mads Gustav Sepp– Mads on poiss, kelle silmad alati säravad. Need silmad aga oskavad märgata iga tegurit, nii neid, mis meie koolis toredad on, kui ka neid, mis häirivad ja segavad. Madsi algatusel on välja toodud näiteks probleemid õpilaste keelekasutuses (inetute sõnade kasutamine) või siis vastastikuses austuses (arvestav käitumine kaasõpilastega ning õpetajaga). Madsil on head mõttekäigud. Ta oskab arutleda nii, et kaaslased tunnevad ära iseend ning seeläbi muudavad oma käitumismustreid. Madsi eeskuju on nakatanud olla julged vabandama seal, kus on eksitud. Madsi sõbralik ning avatud loomus on need, mida märgatakse ning Mads ise teravsilmse märkajana on võtnud rolli maailma enese ümber paremaks muuta.

Julge hunt 2019 laureaat:
Merlissa Umal- Osales õpilasvahetuse programmis. Viibis selle käigus terve nädala võõras koolis ja keskkonnas. Tuli sealt tagasi positiivse tuju ja rõõmuga. Leidis uusi tutvusi. Julgeb öelda välja oma arvamuse. Julge esineja nii tunnis kui väljaspool kooli. Julge ja avatud suhtleja. Julgeb võtta riske ja proovida uusi asju. Proovib ja katsetab kooli kõrvalt erinevaid väljakutseid, näiteks modellindus ja ajakirjandus.

Koostööboss 2019 laureaat:
Aurelia Tulp– kui on vaja midagi “ära teha” siis saab see ka tehtud kui Aurelia on sellest tegevusest teadlik. Ta võtab juhtimise julgelt enda peale ja jagab korraldusi kaasõpilastele. Ka kaasõpilased loodavad alati Aureluale kui tegemist on ühisüritusega. Ei pelga juhtimist, pigem naudib seda ja on kindel, et asi õnnestub kuna ta on julge, kohusetundlik, tulemustele orienteeritud, motiveeriv, otsustuskindel organisaator – super koostööboss.

Aktiivne algataja 2019 laureaat:
Brita Olev- Leiab igal pool sõpru, sest ta on ise kõikidega väga sõbralik. Ta on tüdruk, kes aitab alati hädasolijaid ning oskab luua sõbralikku suhtlemist nii poiste kui tüdrukute vahel. Brita on algatanud mitmeid ühisüritusi klassiga. Korraldas klassi ühise külaskäigu lasteaeda Sipsik, kus kohtuti oma endiste õpetajatega ja mängiti koos lasteaialastega. Brita algatusel ja eestvedamisel toimus tore klassiõhtu, kus ta üllatas kaaslasi vahva Kahootiga. Brita oskab oma ideed kaaslastele selgitada ja jagada koostöös ülesandeid nii, et keegi ei jää kõrvale.

Nutikas kokkuhoidja 2019 laureaat:
Kelli Kester- Tüdruk, kes oma nutika meeskonnakaaslase ning -juhina on silma torganud paljudele. Alati tasakaaluka kõnelejana võidab ta kuulajaskonna tähelepanu ning tema ettepanekutega arvestatakse.Ta oskab gruppi koos hoida oma meeeldiva ja arvestava käitumisega. Kelli on tuntud ka oma tugevate organiseerimisvõimete poolest. Ta ei anna kunagi alla, sest eesmärk, mis on kord püstitatud, on väärt ka selle täitumise. Ja seda Kelli teab.