Õpetajad

Suure-Jaani õppekoha õpetajad
õpetajate tuba - 43 72 052

Maret Aasaajalugu, ühiskonnaõpetus
maret.aasa[ät]sjk.edu.ee
Siim BrauerInformaatika
6b klassijuhataja
siim.brauer[ät]sjk.edu.ee
Jaanus Gorainvene keel, ajalugu
jaanus.gorain[ät]sjk.edu.ee
Reet Hindrikslogopeed, HEV-koordinaator, eesti keel
reet.hindriks[ät]sjk.edu.ee
Tiina JaeskiInglise keel, klassiõpetaja
6a klassijuhataja
tiina.jaeski[ät]sjk.edu.ee
Merike Jaskaklassiõpetaja, ajalugu, ühiskonnaõpetus
2a klassijuhataja
merike.jaska[ät]sjk.edu.ee
Anneli Joandimatemaatika
anneli.joandi[ät]sjk.edu.ee
Marge Johansonklassiõpetaja, matemaatika
2b klassijuhataja
marge.johanson[ät]sjk.edu.ee
Ester JürgenEesti keel, kirjandus, inglise keel
7a klassijuhataja
ester.jyrgen[ät]sjk.edu.ee
Merike Kabanenõpiabiõpetaja
merike.kabanen[ät]sjk.edu.ee
Laili Kalevklassiõpetaja ja inglise keel
4a klassijuhataja
laili.kalev[ät]sjk.edu.ee
Kaisa KesanurmLoodusained
kaisa.kesanurm[ät]sjk.edu.ee
Siiri Kivisookäsitöö  ja kodundus
siiri.kivisoo[ät]sjk.edu.ee
Liis Kuresookehaline kasvatus
5a klassijuhataja
liis.kuresoo[ät]sjk.edu.ee
Taivo Leesmenttehnoloogia
taivo.leesment[ät]sjk.edu.ee
Lii Lõhmusmuusika- ja loodusained
7b klassijuhataja
lii.lohmus[ät]sjk.edu.ee
Riina Mankinmuusikaõpetus, LAK
riina.mankin[ät]sjk.edu.ee
Taive Murdeesti keel, kirjandus,inimeseõpetus
8a klassijuhataja
taive.murd[ät]sjk.edu.ee
Ülle Piirklassiõpetaja
1a klassijuhataja
ylle.piir[ät]sjk.edu.ee
Jaanika Reierklassiõpetaja, matemaatika, õpiabi
1b klassijuhataja
jaanika.reier[ät]sjk.edu.ee
Kristi Reivoabiõpetaja
kristi.reivo[ät]sjk.edu.ee
Reeda Sadamklassiõpetaja, kunstiõpetus,
3a klassijuhataja
reeda.sadam[ät]sjk.edu.ee
Evelin Salukeemia
evelin.salu[ät]sjk.edu.ee
Pille Sonkklassiõpetaja, inglise keel ja eesti kee
4b klassijuhataja
pille.sonk[ät]sjk.edu.ee
Rauno Tammkehaline kasvatus
5b klassijuhataja
rauno.tamm[ät]sjk.edu.ee
Sirje Urbeleesti keel, kirjandus
9 klassijuhataja
sirje.urbel[ät]sjk.edu.ee
Ly Valdmaaloodusõpetus, bioloogia, informaatika
ly.valdmaa[ät]sjk.edu.ee
Pille Varuskvene keel
pille.varusk[ät]sjk.edu.ee
Andres Viksikehaline kasvatus
8b klassijuhtaja
andres.viksi[ät]sjk.edu.ee
Anneli Võsaklassiõpetaja, matemaatika
anneli.vosa[ät]sjk.edu.ee
Sürgavere õppekoha õpetajad
õpetajate tuba - 43 75 340

Rein Aidakõpetaja
rein.aidak[ät]sjk.edu.ee
Katrin Dreilingvene keel
katrin.dreiling[ät]sjk.edu.ee
Anne-Mai Hindriks
anne-mai.hindriks[ät]sjk.edu.ee
Elle Jänesklassiõpetaja
4,5,6 klassijuhataja
elle.janes[ät]sjk.edu.ee
Raul Laidmatehnoloogiaõpetus
raul.laidma[ät]sjk.edu.ee
Urve Leiteninglise keel
urve.leiten[ät]sjk.edu.ee
Kaidi Mändullasteaiaõpetaja
kaidi.mandul[ät]sjk.edu.ee
Kristi Oolomuusikaõpetus
kristi.oolo[ät]sjk.edu.ee
Aurelika Reimannklassiõpetaja
1,2,3 klassijuhataja
aurelika.reimann[ät]sjk.edu.ee
Annely Taburlasteaiaõpetaja abi
annely.tabur[ät]sjk.edu.ee
Hanna-Liina Tirgolasteaiaõpetaja
hanna-liina.tirgo[ät]sjk.edu.ee
Tääksi õppekoha õpetajad
õpetajate tuba - 43 77 442

Eve Jaanusinglise keel
eve.jaanus[ät]sjk.edu.ee
Eha Kalvik muusikaõpetus
eha.kalvik [ät]sjk.edu.ee
Merit Kreeklasteaiaõpetaja Lapsehoolduspuhkusel
merit.kreek[ät]sjk.edu.ee
Raul Laidmatehnoloogiaõpetus
raul.laidma[ät]sjk.edu.ee
Anne Lepplasteaiaõpetaja abi
anne.lepp[ät]sjk.edu.ee
Mari Randaruklassiõpetaja
1,2 klassijuhataja
mari.randaru[ät]sjk.edu.ee
Kaire Süllaabiõpetaja
kaire.sylla[ät]sjk.edu.ee
Aili Velbaumlasteaiaõpetaja
aili.velbaum[ät]sjk.edu.ee
Vastemõisa õppekoha õpetajad
õpetajate tuba - 43 73 442

Ene Adamsklassiõpetaja
2,4 klassijuhataja
ene.adams[ät]sjk.edu.ee
Edgar Adamsinformaatika
edgar.adams[ät]sjk.edu.ee
Katrin Dreiling vene keel
katrin.dreiling [ät]sjk.edu.ee
Eve JaanusInglise keel
eve.jaanus[ät]sjk.edu.ee
Marieta Mõttus-Assonmuusikaringi juhendaja
marieta.mottus-asson[ät]sjk.edu.ee
Malle Poskaabiõpetaja
malle.poska[ät]sjk.edu.ee
Krista Prinzmannklassiõpetaja
1,3,5 klassijuhataja
krista.prinzmann[ät]sjk.edu.ee