Majanduspersonal

Personal
Tiivi Aidakruumide hooldaja - Sürgavere
Sirje Hiiemäekokk - Tääksi
Maarika HiiemäeVõimla administraator
Aime HärmKokk (lapsehoolduspuhkuse ajaks)- Suure-Jaani
Helle Jundasruumide hooldaja-Tääksi
Egle Kogerruumide hooldaja Suure-Jaani
Heldur Kraanerremonditööline
Seidi Kuldvereruumide hooldaja Suure-Jaani
Eve Kärtõhtune administraator Suure-Jaani
Ailo Lehestikkohviku pidaja Suure-Jaani
Mare Lillemäekokk- Vastemõisa
Tiia Lippruumide hooldaja Suure-Jaani
Piia Naberkokaabi-Suure-Jaani
Enna Pankruumide hooldaja Suure-Jaani
Eneli Peltruumide hooldaja Suure-Jaani
Anne Raidpäevane administraator Suure-Jaani
Gerli Seppruumide hooldaja Suure-Jaani
Eha Seppkokk Sürgavere
Liivi Soesoomajahoidja,ruumide hooldaja Tääksi
Kairi Sohakokaabi- Suure-Jaani
Naima Stepanova ruumide hooldaja Vastemõisa
Aare Teemusmajahoidja Suure-Jaani
Marje Vendlaruumide hooldaja Suure-Jaani
Lea Viidikmajahoidja- Sürgavere