Töötajad

Juhtkond

Evald Sepp
direktor
4372050
+372 56 981 614

Katrin Nurk
õppejuhtoppejuht[ät]sjk.edu.ee
4376280
53315199

Katrin Ronimois
õppekohtade juhtoppekohad[ät]sjk.edu.ee

5112592

Siivi Univer
huvijuht huvijuht[ät]sjk.edu.ee
4370385
53488462

Ott Kukk
infojuhtinfojuht[ät]sjk.edu.ee


Siim Brauer
haridustehnoloogharidustehnoloog[ät]sjk.edu.ee

56222211

Illar Pihlak
haldusjuhthaldusjuht[ät]sjk.edu.ee
4372053
5064008

Eda Nodapera
majandusjuhatajamajandusjuht[ät]sjk.edu.ee
43 72 053
56914186

Ly Uuetoa
sekretärsekretar[ät]sjk.edu.ee
43 72 051
56158161
Tugispetsialistid
Eneli Kaugerandkooliõdeeneli.kaugerand[ät]tnpk.ee
Luivi Kruusmäesotsiaalpedagoog nõustajapsyhholoog[ät]sjk.edu.ee
Liivika Laisaarsotsiaalpedagoogsotsiaalpedagoog[ät]sjk.edu.ee
Heino Tõnumaael.käidumeister
Viiu Toomingasraamatukoguhoidjaviiu.toomingas[ät]sjk.edu.ee
Ly Uuetoasekretärsekretar[ät]sjk.edu.ee
Suure-Jaani õppekoha õpetajad
õpetajate tuba - 43 72 052

Maret Aasaajalugu, ühiskonnaõpetus
maret.aasa[ät]sjk.edu.ee
Ene Adamsklassiõpetaja, matemaatika
1b klassijuhataja
ene.adams[ät]sjk.edu.ee
Siim Brauerinformaatika
7b klassijuhataja
siim.brauer[ät]sjk.edu.ee
Jaanus Gorainvene keel, ajalugu
jaanus.gorain[ät]sjk.edu.ee
Ingrid GrünbergAsendustunnid
ingrid.grynberg[ät]sjk.edu.ee
Reet Hindrikseesti keel
reet.hindriks[ät]sjk.edu.ee
Tiina JaeskiInglise keel
7a klassijuhataja
tiina.jaeski[ät]sjk.edu.ee
Merike Jaskaklassiõpetaja, ajalugu, ühiskonnaõpetus
3a klassijuhataja
merike.jaska[ät]sjk.edu.ee
Anneli Joandimatemaatika
anneli.joandi[ät]sjk.edu.ee
Marge Johansonklassiõpetaja, matemaatika
3b klassijuhataja
marge.johanson[ät]sjk.edu.ee
Ester Jürgeneesti keel, kirjandus, inglise keel
8a klassijuhataja
ester.jyrgen[ät]sjk.edu.ee
Laili Kalevinglise keel, rütmika
laili.kalev[ät]sjk.edu.ee
Kaisa Kesanurmloodusained
kaisa.kesanurm[ät]sjk.edu.ee
Siiri Kivisookäsitöö  ja kodundus
siiri.kivisoo[ät]sjk.edu.ee
Sharlote_Marleen KõverikKehaline kasvatus
sharlote_marleen.koverik[ät]sjk.edu.ee
Liis KuresooViibib lapsehoolduspuhkusel
liis.kuresoo[ät]sjk.edu.ee
Lii Lõhmusmuusika- ja loodusained
8b klassijuhataja
lii.lohmus[ät]sjk.edu.ee
Riina Mankinmuusika
riina.mankin[ät]sjk.edu.ee
Taive Murdeesti keel, kirjandus,inimeseõpetus
9a klassijuhataja
taive.murd[ät]sjk.edu.ee
Ülle Piirklassiõpetaja
2a klassijuhataja
ylle.piir[ät]sjk.edu.ee
Jaanika Reierklassiõpetaja, matemaatika
2b klassijuhataja
jaanika.reier[ät]sjk.edu.ee
Kristi Reivoabiõpetaja, eesti keel
kristi.reivo[ät]sjk.edu.ee
Reeda Sadamklassiõpetaja, kunstiõpetus,
4a klassijuhataja
reeda.sadam[ät]sjk.edu.ee
Evelin Salukeemia, loodusõpetus
5b klassijuhataja
evelin.salu[ät]sjk.edu.ee
Pille Sonkklassiõpetaja, inglise keel
1a klassijuhataja
pille.sonk[ät]sjk.edu.ee
Mall Taimretehnoloogia
mall.taimre[ät]sjk.edu.ee
Rauno Tammkehaline kasvatus
6b klassijuhataja
rauno.tamm[ät]sjk.edu.ee
Siivi UniverKiVa, suhtlemisõpetus, ettevõtlus
siivi.univer[ät]sjk.edu.ee
Merike Upserõpiabi, matemaatika
merike.upser[ät]sjk.edu.ee
Sirje Urbeleesti keel, kirjandus
5a klassijuhataja
sirje.urbel[ät]sjk.edu.ee
Ly Valdmaaloodusõpetus, bioloogia
ly.valdmaa[ät]sjk.edu.ee
Pille Varuskvene keel
pille.varusk[ät]sjk.edu.ee
Andres Viksikehaline kasvatus
9b klassijuhtaja
andres.viksi[ät]sjk.edu.ee
Anneli Võsaklassiõpetaja, matemaatika
4b klassijuhataja
anneli.vosa[ät]sjk.edu.ee
Sürgavere õppekoha õpetajad
õpetajate tuba - 43 75 340

Siim Brauerinformaatika
siim.brauer[ät]sjk.edu.ee
Katrin Dreilingõpiabi, vene keel
katrin.dreiling[ät]sjk.edu.ee
Anne-Mai Hindriksklassiõpetaja
anne-mai.hindriks[ät]sjk.edu.ee
Elle Jänesklassiõpetaja
4.,5.,6. klassijuhataja
elle.janes[ät]sjk.edu.ee
Raul Laidmatehnoloogiaõpetus
raul.laidma[ät]sjk.edu.ee
Urve Leitenõpiabi, inglise keel
urve.leiten[ät]sjk.edu.ee
Kristi Oolomuusika
kristi.oolo[ät]sjk.edu.ee
Aurelika Reimannklassiõpetaja
1.,2.,3. klassijuhataja
aurelika.reimann[ät]sjk.edu.ee
Tääksi õppekoha õpetajad
õpetajate tuba - 43 77 442

Siim Brauerinformaatika
siim.brauer[ät]sjk.edu.ee
Raul Laidmatehnoloogiaõpetus
raul.laidma[ät]sjk.edu.ee
Kristi Oolomuusika
kristi.oolo[ät]sjk.edu.ee
Raul Püssaklassiõpetaja, loodusõpetus
raul.pyssa[ät]sjk.edu.ee
Mari Randaruklassiõpetaja
1.,2.,3. klassijuhataja
mari.randaru[ät]sjk.edu.ee
Kaire Süllaabiõpetaja
kaire.sylla[ät]sjk.edu.ee
Rauno Tammkehaline kasvatus
rauno.tamm[ät]sjk.edu.ee
Maarja Varikklassiõpetaja
4.,5.,6. klassijuhataja
maarja.varik[ät]sjk.edu.ee
Vastemõisa õppekoha õpetajad
õpetajate tuba - 43 73 442

Edgar Adamsinformaatika
edgar.adams[ät]sjk.edu.ee
Katrin Dreiling vene keel
katrin.dreiling [ät]sjk.edu.ee
Eve Jaanusinglise keel
eve.jaanus[ät]sjk.edu.ee
Raul Laidmatehnoloogiaõpetus
raul.laidma[ät]sjk.edu.ee
Raina Luhtmuusika
raina.luht[ät]sjk.edu.ee
Malle Poskamatemaatika, loodusõpetus, abiõpetaja
5.,6. klassijuhataja
malle.poska[ät]sjk.edu.ee
Urve Siimsooeesti keel
1.,3.,4. klassijuhataja
urve.siimsoo[ät]sjk.edu.ee
Rauno Tammkehaline kasvatus
rauno.tamm[ät]sjk.edu.ee
Personal
Tiivi Aidakruumide hooldaja - Sürgavere
Sirje Hiiemäekokk - Tääksi
Maarika HiiemäeVõimla administraator
Aime HärmKokk (lapsehoolduspuhkuse ajaks)- Suure-Jaani
Helle Jundasruumide hooldaja-Tääksi
Egle Kogerruumide hooldaja Suure-Jaani
Heldur Kraanerremonditööline
Seidi Kuldvereruumide hooldaja Suure-Jaani
Eve Kärtõhtune administraator Suure-Jaani
Ailo Lehestikkohviku pidaja Suure-Jaani
Mare Lillemäekokk- Vastemõisa
Tiia Lippruumide hooldaja Suure-Jaani
Piia Naberkokaabi-Suure-Jaani
Enna Pankruumide hooldaja Suure-Jaani
Eneli Peltruumide hooldaja Suure-Jaani
Anne Raidpäevane administraator Suure-Jaani
Gerli Seppruumide hooldaja Suure-Jaani
Eha Seppkokk Sürgavere
Liivi Soesoomajahoidja,ruumide hooldaja Tääksi
Kairi Sohakokaabi- Suure-Jaani
Naima Stepanova ruumide hooldaja Vastemõisa
Aare Teemusmajahoidja Suure-Jaani
Marje Vendlaruumide hooldaja Suure-Jaani
Lea Viidikmajahoidja- Sürgavere
Logopeedid
Kaja Tamsarlogopeed- Vastemõisa, Tääksikaja.tamsar[ät]sjk.edu.ee
Katrin Puulogopeed Sürgaverekatrin.puu[ät]sjk.edu.ee
Reet Hindrikslogopeed Suure-Jaanireet.hindriks[ät]sjk.edu.ee