Tääksi huviringid

2021/2022 õppeaasta
Ring, õppekoht, juhendaja Ringi tutvustus ja toimumise ajad
Kunstiring
Tääksi õppekoht
Katrin Dreiling
Kunstiringis õpitakse taaskasutama meie ümber olevaid esemeid ja materjale. Peamiseks taaskasutamise väljundiks on kunstitööd, kuid lisaks sellele leitakse võimalusi teha taaskasutatavatest materjalidest ka praktilisi esemeid. Tööde teostamiseks kasutatakse erinevaid vahendeid ja tööriistu. Ringi eesmärgiks on anda õpilastele oskusi ja julgust taaskasutamaks mittevajalikke esemeid ja materjale ning prügi.
E - 12.55-13.40
T -
K -
N -
R -
Liiklusring
Tääksi õppekoht
Rein Aidak
Ringi eesmärkideks on õpilastele liikluseeskirja nõuete tutvustamine, et kujundada neis õppekavas ettenähtud ohutut liikluskäitumist, harjutada järgima liikluses kehtivaid norme ning õppida arvestama kaasliiklejaid. Ringis lahendame liiklusteste, parandame jalgrattasõidu oskusi, vaatame õppefilme, mängime liiklusmänge. Maikuus sooritavad õpilased jalgratturi eksami.
E -
T -
K -
N - Sürgavere koolimajas 14.25-15.05
R - Vastemõisa koolimajas 10.10-10.55 Tääksi koolimajas 13.50-14.35
Rahvatants
Tääksi õppekoht
Anu Mikkor
Rahvatantsuring 1.-6. klassi õpilastele. Ringi eesmärk on õpilaste liikumise, loovuse ja eneseväljenduse arendamine. Eemärgiks on esinemised kooli, kogukonna ja lasteaia sündmustel. Ringi eesmärk on rahvakultuuri tutvustamine ja väärtustamine.
E -
T -
K -
N - 13.50-14.35
R -