Spordiruumide kasutamise kord

SPORDIRUUMIDE KASUTAMINE SUURE-JAANI KOOLIS
(Pt 6 Suure-Jaani Kooli kodukorras)

6.2 Spordiruumide kasutamise kord Suure-Jaani õppekohas

6.2.1 Spordisaali kasutamine
Spordisaalis on lubatud viibida ainult puhastes sportlikes jalatsites, mis ei kahjusta ega määri spordisaali põrandat.
Spordisaali kasutaja ei tekita oma tegevusega kahju spordisaalile ja spordisaali inventarile.
Ilma õpetaja/treeneri loata köitel ja varbseinal ronimine keelatud.
Varbseinte taga olevatel madratsitel hüppamine ja ronimine keelatud.
Saali kardinate sikutamine (tirimine) ja nendesse jooksmine keelatud.
Õpilastel on soojasõlmes käimine keelatud.
Kaldtee äärtel ja maadlussaali sina aukudes istumine-turnimine on keelatud.
Kokkulükatud tribüüni ülemisele reale ronimine on keelatud.
Võimlas ei sööda ega jooda.

6.2.2 Maadlussaali kasutamine
Maadlussaalis viibitakse jalatsiteta ja spordiriietes.
Maadlussaalis võib kasutada ainult pehmeid palle.
Ventilatsioonitorude ja seina aukude puutumine keelatud.
Maadlussaalis ei sööda ega jooda.

6.2.3 Riietusruumi kasutamine
Riietusruumidesse ei siseneta välisjalanõudes.
Õppetundide ja treeningute ajal saunaruumis ei käida.
Riietusruumidesse ei jäeta raha, telefone ega muid väärtuslikke esemeid. Need saab õpilane viia valvelaua juures olevasse seifi. Kool ei vastuta riietusruumi jäetud asjade eest.
Õpilane hoiab riietusruumides puhtust ja korda. Viimane riietusruumist lahkuja kustutab tuled.
Riietuma võib minna 15 minutit enne treeningu algust.

6.2.4 Jõusaali kasutamine
Turvalisuse huvides on keelatud jõusaalis viibida alla 14 aastastel lastel õpetaja/ treeneri järelvalveta.
Jõusaalis võib harjutada ainult sportlikes riietes ning mittemäärduva tallaga sportlikes vahetusjalanõudes.
Kasutatud vahendid (hantlid, pingid jms) pannaks tagasi selleks ettenähtud kohale.
Plokk-masinatel peab laskma raskused alla aeglaselt.
Rikutud või lõhutud inventarist tuleb teatada koheselt õpetajale/treenerile või kooli valvurile ja leppida kokku selle heastamine/hüvitamine.
Jõusaalis viibimise ajal palun arvestada ka teiste treenijatega (viisakas käitumine ja muusika kuulamine)