Suure-Jaani huviringid

2021/2022 õppeaasta
Ring, õppekoht, juhendaja Ringi tutvustus ja toimumise ajad
Ansambel 1.-8. klass
Suure-Jaani õppekoht
Riina Mankin
Eesmärgid ja ülesanded: •häälearenduslik töö •1-2 (võimalusel 3-häälsuse) rakendamine laulmisel •muusikaliste väljendusvahendite kasutamine musitseerimisel •eakohase repertuaari valimine •esinemisvõimaluste pakkumine •RÕÕM aktiivsest musitseerimisest
E -
T -
K -
N -
R -
Kokkuleppel õpetajaga
Kergejõustik 1.-3. klass
Suure-Jaani õppekoht
Ann Randmäe
Treeningute eesmärgid: 1. Õpilaste tervise tugevdamine ja kehaliste võimete mitmekülgne arendamine. 2. Kergejõustiku põhialade tehnika õppimine ja omandamine. 3. Sportlike iseloomuomaduste, suhtumiste ja hoiakute arendamine, püsiva huvi kujundamine kergejõustikuga tegelemiseks.
E - 13.30-14.45
T -
K -
N - 13.30-14.45
R -
Kergejõustik 9.-12. klass
Suure-Jaani õppekoht
Pille-Riin Sepp
Treeningute eesmärgid: 1. Õpilaste tervise tugevdamine ja kehaliste võimete mitmekülgne arendamine. 2. Kergejõustiku põhialade tehnika õppimine ja omandamine. 3. Sportlike iseloomuomaduste, suhtumiste ja hoiakute arendamine, püsiva huvi kujundamine kergejõustikuga tegelemiseks.
E - 16.30-18.00
T -
K -
N - 16.30-18.00
R -
Kunstiring 1.-9. klass
Suure-Jaani õppekoht
Reeda Sadam
Eesmärgid: •Anda teadmisi erinevatest kunstiliikidest ja kunstialastest põhioskustest •Arvestada vanuselisi iseärasusi ja võimeid erinevate kunstiteadmiste andmises •Kujundada loovust ja fantaasia arengut soodustav õhkkond •Arendada esteetilisi tõekspidamisi •Arendada eneseväljendusoskusi üksikult ja grupitöös •Kunstivõistlustel osalemise kaudu anda võimalus võrrelda oma teadmisi ja oskusi teiste maade ja rahvaste lastega
E - 13.25-15.05
T -
K -
N -
R -
Käsitööring
Suure-Jaani õppekoht
Siiri Kivisoo
Käsitööringis valib iga õpilane meelepärase käsitöötehnika, kavandab eseme ja valmistab seda endale sobivas tempos. Töö võib olla väga mahukas (sellega võib tegeleda kogu õppeaasta jooksul) või väga väike (valmib ühe ringitunni jooksul). Ideid ja mõtteid otsime internetist, ajakirjadest, raamatudest. Käsitööringis saab tikkida, heegeldada, õmmelda kududa, viltida, gobelääni punuda ja palju muud loomingulist käsitööd teha.
E - 14.20-16.00
T -
K -
N -
R -
Lastekoor 5.-8. klass
Suure-Jaani õppekoht
Riina Mankin
Eesmärgid ja ülesanded: •laulmine loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga •2 või 3-häälsusel harmooniline tunnetus ja puhtus •muusikaliste väljendusvahendite kasutamine musitseerimisel •esinemisvõimaluste pakkumine •osalemine valla ja maakonna ühisüritustel
E -
T - 14.20-15.05
K -
N - 14.20-15.05
R -
Lauatennis 1.-9. klass
Suure-Jaani õppekoht
Antti Evert
Trenni eesmärk on laste ja noorte tervise tugevdamine ning igakülgne arendamine, sportlike oskuste ja teadmiste õpetamine, vastastikuse lugupidamise kasvatamine, spordimeisterlikkuse omandamine ja noorte kujundamine hästi toimetulevaks ühiskonna liikmeks. Lisaks: •Treening võimaluste pakkumine. •Vabaaja sisustamine. •Algteadmiste omandamine. •Osalemine võistlustel. •Edasijõudnute spordimeisterlikkuse tõstmine ja Eesti noorte MV medali saavutamine.
E -
T -
K - 12.35-14.15
N -
R - 16.00-17.30
Liiklusring 3. klass
Suure-Jaani õppekoht
Marge Johanson
Suure-Jaani Kool asub maapiirkonnas, seetõttu peame oluliseks liiklusõpet. Ringitöö eesmärgiks on omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused ohutuks liiklemiseks jalgrattaga. Jalgratturi juhiloa eksam (teooria ja sõit) sooritatakse õppeaasta lõpus. Eksami eduka sooritamise järel väljastab kool õpilasele tema 10. aastaseks saamise järel jalgratturi juhiloa. Kõik juhiload on kantud Maanteeameti andmebaasi.
E -
T - 12.35-13.20 3.b klass
K - 8.30-9.15 3.a klass
N -
R -
Mudilaskoor 1.-4. klass
Suure-Jaani õppekoht
Lii Lõhmus
Huviringi eesmärgid: Muusikahuvi äratamine ja suurendamine, esinemisjulguse kasvatamine ning muusikaline (hääleline ja rütmiline) juhendamine 1.-4. klassi õpilaste hulgas. Õpilaste edukas ülesastumine koolisisestel üritustel ning kooli esindamine koolivälistel üritustel/projektides. Koostöö Suure-Jaani kooli tegutsemiskohtade kooridega. Ettevalmistus osalemiseks XIII noorte laulupeol 2023. aastal.
E -
T -
K - 13.30-14.15
N -
R -
Rahvatants 1.-5. klass
Suure-Jaani õppekoht
Jaanika Reier
Rahvatantsuring on mõeldud õpilastele, kes on huvitatud eesti rahvatantsude õppimisest. Ringis õpitakse pärimus- ja autoritantse vastavalt iga tantsija võimetele, loovusele ja koostöövalmidusele. Planeeritud on esinemised kooli üritustel ning valla tantsupeol.
E - 14.20-15.05
T -
K -
N -
R - 13.30-14.15
Solistide ring 1.-9.kl. õpilastele
Suure-Jaani õppekoht
Riina Mankin
Eesmärgid ja ülesanded: •häälearenduslik töö •muusikaliste väljendusvahendite kasutamine musitseerimisel •sooloesineja võimete, oskuste ja eripära tundmaõppimine ja austamine •õpilase isikupärase esinemisoskuse toetamine •eakohase repertuaari valimine •esinemisvõimaluste pakkumine
E -
T -
K -
N -
R -
Kokkuleppel õpetajaga
TORE ring 7.-9.klassidele
Suure-Jaani õppekoht
Tiina Jaeski
TORE ringi eesmärgid on: * õigete väärtushoiakute kujundamine * koolitada tugiõpilasi panustades esmalt nende eneste toimetulekule (õpivad tundma ja kontrollima oma tundemaailma) * kasvatada ringis osalejaid heaks sõbraks ja kaaslaseks eakaaslastele * juhtida torekaid ladusale koostööle õpilaste ja täiskasvanute vahel
E -
T -
K - 15.15-17.45
N -
R -
Võrkpall
Suure-Jaani õppekoht
Tauno Lipp

E -
T - 14.00-15.30 2.-5.klass, 15.30-17.00 6.-12.klass
K -
N -
R - 14.00-15.30 2.-5.klass, 15.30-17.00 6.-12.klass