Vastemõisa huviringid

2020/2021 õppeaasta
Ring, õppekoht, juhendaja Ringi tutvustus ja toimumise ajad
Mudilaskoor
Vastemõisa õppekoht
Marieta Mõttus-Asson
Ringi eesmärgiks on arendada laulmise oskust, õpetada mitmehäälsust ja tugevdada kooslaulmise oskust. Lisaks valmistuda erinevateks muusikalisteks sündmusteks, mida Suure-Jaani Kooli õppekohad korraldavad.
E -
T - 12.55-14.35
K -
N -
R -
Pilliring
Vastemõisa õppekoht
Heidi Oja-Kalberg
Eesmärgid: Kutsuda ja suunata lapsi muusika juurde, avada loovvõimeid, kujundada muusikalist maitset, leida ja arendada individuaalseid muusikalisi oskusi ja võimeid, arendada nii sooloesinemise kui ka koosmusitseerimise oskusi, edeneda ansamblimängus. Rikastada laste tundemaailma. Astuda üles kooli siseüritustel ning esineda ja esindada meie kooli ka väljaspool.
E - 12.05-16.35
T -
K - 12.05-16.35
N -
R -
Puutööring
Vastemõisa õppekoht
Alvar Sülla
Ringi eesmärkideks on õppida tundma erinevaid puuliike. Valmistada erinevaid puidust esemeid. Tunda rõõmu isetegemisest ja käelisest tegevusest. Arendada fantaasiat ja loovust. Osata käsitleda erinevaid tööriistu. Ring on mõeldud 2.-6. klasside õpilastele.
E - 14.00-15.40
T -
K -
N -
R -
Rahvatants
Vastemõisa õppekoht
Krista Prinzmann
Rahvatantsuringi eesmärk on arendada ja hoida tantsukultuuri. Tunda liikumisest rõõmu. Õppida tunnetama oma keha, rütme, koordinatsiooni. Sealjuures õppida austust, enesedistsipliini, vastutust ja keskendumisvõimet. Ring on mõeldud 2.-6. klasside õpilastele.
E -
T -
K -
N - 13.00-14.30
R -
Robotiring
Vastemõisa õppekoht
Edgar Adams
Ringi eesmärk: Tekitada huvi ja tundma õppida tänapäevast robootika valdkonda, selle tehnilisi rakendusvõimalusi ja lihtsat arvutiprogrammeerimist, kasutades LEGO Mindstorms NXT komplekte.
E -
T -
K - 12.55-14.25
N -
R -
Spordiring
Vastemõisa õppekoht
Malle Poska
Ringi eesmärgiks on anda täiendavat füüsilist koormust. Sõltuvalt aastaajast ja ilmastikust tegeletakse kõigi õppekavas olevate spordialadega vastavalt õppekoha võimalustele.
E -
T -
K -
N -
R - 12.00-12.45
Vene keele ring
Vastemõisa õppekoht
Katrin Dreiling
Vene keele ringis õpitakse loominguliste tegevuste kaudu vene keele keerulist tähestikku. Iga tund on mänguline ja eriline. Teemade valikul, mille abil tähestikku õpitakse, arvestatakse õpilaste huvidega.
E -
T -
K -
N - 12.00-12.45
R -
Vokaalansambel
Vastemõisa õppekoht
Marieta Mõttus-Asson
Ringi eesmärgiks on arendada laulmise oskust, õpetada mitmehäälsust ja tugevdada kooslaulmise oskust. Lisaks valmistuda erinevateks muusikalisteks sündmusteks, mida Suure-Jaani Kooli õppekohad korraldavad.
E -
T -
K -
N -
R -
Kokkuleppeline