Vastemõisa huviringid

2021/2022 õppeaasta
Ring, õppekoht, juhendaja Ringi tutvustus ja toimumise ajad
Koor
Vastemõisa õppekoht
Raina Luht
Kirgastada kooli sündmusi ja anda Vastemõisa õpilastele võimalus koos musitseerida. Samuti arendada noodikirja tundmist ja mitmehäälset laulmist. Ühiseks eesmärgiks on eakohase repertuaari omandamine ja laululust.
E -
T - 12.55-14.35
K -
N -
R -
Liiklusring
Vastemõisa õppekoht
Rein Aidak
Ringi eesmärkideks on õpilastele liikluseeskirja nõuete tutvustamine, et kujundada neis õppekavas ettenähtud ohutut liikluskäitumist, harjutada järgima liikluses kehtivaid norme ning õppida arvestama kaasliiklejaid. Ringis lahendame liiklusteste, parandame jalgrattasõidu oskusi, vaatame õppefilme, mängime liiklusmänge. Maikuus sooritavad õpilased jalgratturi eksami.
E -
T -
K -
N - Sürgavere koolimajas 14.25-15.05
R - Vastemõisa koolimajas 10.10-10.55 Tääksi koolimajas 13.50-14.35
Pilliring
Vastemõisa õppekoht
Heidi Oja-Kalberg
Eesmärgid: Kutsuda ja suunata lapsi muusika juurde, avada loovvõimeid, kujundada muusikalist maitset, leida ja arendada individuaalseid muusikalisi oskusi ja võimeid, arendada nii sooloesinemise kui ka koosmusitseerimise oskusi, edeneda ansamblimängus. Rikastada laste tundemaailma. Astuda üles kooli siseüritustel ning esineda ja esindada meie kooli ka väljaspool.
E -
T - 12.10-16.35
K - 12.10-16.35
N -
R -
Rahvatants
Vastemõisa õppekoht
Krista Prinzmann
Rahvatantsuringi eesmärk on arendada ja hoida tantsukultuuri. Tunda liikumisest rõõmu. Õppida tunnetama oma keha, rütme, koordinatsiooni. Sealjuures õppida austust, enesedistsipliini, vastutust ja keskendumisvõimet. Ringi eesmärk on jätkata ettevalmistusi Meeste Tantsupeol 4 Venda osalemiseks. Ring on mõeldud 1.-6. klasside õpilastele.
E -
T -
K - 13.45-15.40
N -
R -
Robotiring
Vastemõisa õppekoht
Edgar Adams
Ringi eesmärk: Tekitada huvi ja tundma õppida tänapäevast robootika valdkonda, selle tehnilisi rakendusvõimalusi ja lihtsat arvutiprogrammeerimist, kasutades LEGO Mindstorms NXT komplekte.
E -
T -
K -
N -
R -