Vabad ametikohad

Lasteaiaõpetaja abi Tääksi õppekohas 1.0

Vähemalt põhiharidust omava kandidaadi tööülesanneteks on igapäevane laste eest hoolitsemine, lasteaiaõpetaja abistamine tema töös, rühmaruumis puhtuse hoidmine, lastele toidu serveerimine. Tööle asumise aeg 03.01.2022.a.