Huviringid ja juhendajad


Suure-Jaani Kooli huviringid 2019/2020 õppeaastal

Suure-Jaani koolimajas
Mudilaskoor – 1.-4. klassidele, juhendaja Lii Lõhmus
Lastekoor- 5.-9. klassidele, juhendaja Riina Mankin
Ansambel- 5.-9. klassidele, juhendaja Riina Mankin
Solistid- 5.-9. klassidele, juhendaja Riina Mankin
Lauatennis- 1.-9. klassidele, juhendaja Antti Evert
Võrkpall- 1.-9. klassidele, juhendaja Tauno Lipp
Kergejõustik- 1.-9. klassidele, juhendaja Pille-Riin Sepp
Rahvatants- 1.-4. klassidele, juhendaja Jaanika Reier
Rahvatants- 7.-9. klassidele, juhendaja Tauno Tilk
Liiklusring- 3. klassidele, juhendaja Marge Johanson
Kunstiring- 1.-9. klassidele, juhendaja Reeda Sadam
Käsitööring- 4.-9. klassidele, juhendaja Siiri Kivisoo
Tore- 6.-9. klassidele, juhendaja Tiina Jaeski
Meediaring- 5.-9. klassidele, juhendaja Taive Murd
 
Tääksi koolimajas
Pilliring- 1.-4. klassidele, juhendaja Eha Kalvik
Näitering- 1.-4. klassidele, juhendaja Mari Randaru
Liiklusring-  3. klassile, juhendaja Rein Aidak
 
Sürgavere koolimajas
Mudilaskoor- 1.-6. klassidele, juhendaja Kristi Oolo
Robootika- 1.-6. klassidele, juhendaja Aurelika Reimann
Kunst ja meisterdamine- 1.-6. klassidele, juhendaja Aurelika Reimann
Liiklusring- 3. klassile, juhendaja Rein Aidak

Vastemõisa koolimajas
Pilliring- 1.-5. klassidele, juhendaja Heidi Oja-Kalberg
Rahvatants- 1.-5. klassidele, juhendaja Krista Prinzmann
Kergejõustik- 1.-5. klassidele, juhendaja Pille-Riin Sepp
Robotiring- 1.-5. klassidele, juhendaja Edgar Adams
Mudilaskoor- 1.-5. klassidele, juhendaja Marieta Mõttus-Asson
Vokaalansambel- 1.-5. klassidele, juhendaja Marieta Mõttus-Asson
Liiklusring- 3. klassile, juhendaja Rein Aidak
 
Huviringis osalemise soovist anna teada ringijuhendajale. Ringide toimumise aegu edastab juhendaja infostendidel ja üsna pea ka kooli kodulehekülg.