Rubriigiarhiiv: Vastemõisa

Kooli põhiväärtuste konkurss

Kooli põhiväärtuste konkurss 2020 on edukalt läbi saanud.

Rõõmuraas 2020 nominendid olid: Anu-Liis Raudsepp; Mikk Siren; Gerli Sülla; Kristjan Tumanski; Sune-Lii Järvsoo; Triinu Johanna Sepp; Helery Tikut; Ailo Lehestik; Taive Murd.

Rõõmuraas 2020 laureaadid on:

Anu-Liis Raudsepp on saavutanud vabamaadluses väga häid tulemusi ning rõõmustanud sellega meie koolipere. Ta on nautinud tundides õppimist. Oma põhjalikkusega ülesannete täitmisel rõõmustab õpetajaid.

Ailo Lehestik töötab meie kooli kohvikus ja on see inimene, kes on kõikidega suheldes alati rõõmsameelne. 

Teravsilmne märkaja 2020 nominendid olid: Greta Olev; Triinu Johanna Sepp; Ermo-Alari Anvelt; Maris Miil; Siivi Univer; Anne Raid; õpetajad; Ester Jürgen.

Teravsilmne märkaja 2020 laureaadid on:

Greta Olev, kes paneb tähele, kui kedagi on kiusatud ning otsib sellele lahendust. Märkab ise alustada aina ja aina uute raamatute lugemist. On tõeline ,,raamatukoi”. Ta märkas ise teha, kaunilt kirjutada ja päkapikupostkasti potsatada ümbrikutes jõulusoovid kõikidele oma klassikaaslastele. Ta märkab ka õpetajaid ja koolitöötajaid rõõmustada hea sõnaga.

Huvijuht Siivi Univer on märganud, et kooli põhiväärtustele saab mõelda ka läbi tema koostatud videote. Ta on märganud rõõmsalt appi tulla erinevatele klassidele, et koostada videoid seoses tervisenädalaga või ainepõhiste võistlustega.

Julge hunt 2020 nominendid olid: Ralf Grünberg; Andra Jürmann; Hanelle Kaugerand; Maris Mankin; Sandor Järvsoo; Tony Lepik; Karlos Aadu; Sirje Urbel.

Julge hunt 2020 laureaadid on:

Hanelle Kaugerand on väga aktiivne ja usin õpilane, kes soovib julgelt kõiges osaleda ja oma abi pakkuda. Tal on palju ideid kuidas koolis asjad paremini toimiksid. Õpilasesinduses võtab ta väga palju tegemisi enda vastutusele. Ta osales kahel korral kooli ainsa esindajana õpilasesinduste liidu üldkoosolekul. Koostöös Ralf Grünbergiga aitas kujundada kooli õpilasesindusele oma logo.Hanellele tasub vaid mainida, mida vaja teha on ja juba ta julge hundina asub asju kõhklematult tegema.

Sirje Urbel on õpetaja, kes ei karda õpilasi. Sirje väärib igati Julge Hundi tiitlit, sest ta on sageli eestkõneleja küsimustes, mida teised ei taha või ei julge küsida. Tal on oma arvamus ja ta julgeb seda ka välja öelda. Õpetaja, kes saab samal aastal teist korda sama tiitli. 

Koostöö boss 2020 nominendid olid: Eliise Raude; Karl-Mathias Tammiste; 3.a klassi tüdrukud (Keira Kraner, Mia Maria Sepp; Geiti Ostra, Eleriin Mei, Eliise Einulo, Simona Brauer); Reeda Sadam; Taive Murd; Andres Viksi.

Koostöö boss 2020 laureaadid on:

Karl-Mathias Tammiste– 6A klassist on ta silma paistnud oma oskustega olla osav koostööd tegema ja juhtima gruppi sellest ajast peale, kui ta meie Suure-Jaani Kooli tuli. Omal soovil ning klassikaaslaste toetusel on ta algusest peale klassi liidrite seas ning kooli õpilasesinduse liige. Karli eristab eakaaslastest see, et tal on olemas oma arvamus, mida ka arukalt põhjendada ja kaitsta oskab. Karl Mathias ei põgene probleemide eest. Ta on see noormees, kes pakub välja lahendusi. Oma visadusega ning kannatliku ja rahuliku meelega jõuab ta ära lahendada erimeelsused ning tuua meeskonnaliikmed ühise mütsi alla. Rühmas oskab ta ära jagada ülesanded nii, et keegi ei tunne end kõrvalejäetuna. Ta seisab nende eest ja nende kõrval, kes vajavad toetust. Paras ports huumorit ja rõõmsameelne olek on teinud Karl Mathiasest ühe lemmikutest eestvedajatest, kelle gruppi tahetakse kuuluda ning seega kannaks ta auga välja tiitli Koostöö boss.

Õpetaja Reeda Sadam oskas külmataadiga ja õpetajatega vembutada kõikide õppekohtade akendel. Ta teeb ainetevahelist lõimimist erinevate aineõpetajatega.

Aktiivne algataja 2020 nominendid olid: Henri Grünberg; Carmen Markus; Maris Mankin; Simona Brauer; Katrin Nurk; Merike Kabanen ja Kristi Reivo; Taive Murd; Reeda Sadam; Taivo Leesment; Ly Uuetoa.

Aktiivne algataja 2020 laureaadid on:

Simona Brauer– Simona on põnevate uute ideede algataja. Igapäevastes tegevustes on ta julge ja tegutseja. Ta valmistas käsitsi paberid „Võta siit kaasa hea tuju“. See oli koolikaaslastele üllatus. Nii mõnegi õpilase päev muutus sellest rõõmsamaks ja pani märkama ka kaasõpilasi.

Taivo Leesment– uue inimesena tõi kooli uut energiat ja taaselustas tehnoloogiaklassi. Algatas uue ringi, mis tõi lapsed ja lapsevanemad kooli tegemisi ise järgi proovima. Kirjutas suuremahulise projekti ja sai rahastuse ning mitmeid uusi vahendeid õppe ja huvitegevuse parendamiseks. Aitas isadepäeva pereõhtut sisustada laste ja vanemate ühistegevustega.

Nutikas kokkuhoidja 2020 nominendid olid: Sandra Reinmäe; Eliise Raude; Triinu Johanna Sepp; Anu-Liis Raudsepp; Andri Tamm; Taivo Leesment; Taive Murd.

Nutikas kokkuhoidja 2020 laureaadid on:

Anu-Liis Raudsepp- Kui Anu-Liis 6A klassi tuli, ei olnud tema klassikaaslased veel harjunud üksteisega arvestama. Klassis valitses palju erimeelsust, tagarääkimist, sallimatust ja hoolimatust. Anu-Liis oma loomult särava ja avatud olekuga võeti vastu avasüli ning temast sai märkamatult klassi liider – positiivne liider, keda kuulatakse, kelle sõna ja arvamusega arvestatakse, kelle moodi tahetakse olla. Anu-Liis jäi silma oma soovi ja tahtega muuta niivõrd erinevad isiksused, nagu seda kuuendikud on, ühtseks meeskonnaks esimesel poolaastal nii kooli- kui vahetundides, hoolivuse laagris, isegi peale koolipäeva, korraldades sotsiaalmeedia keskkondadeski klassi suhteasju. Sellest ajast peale teab 6A klass, mis tähendab hoolimine, ollakse tolerantne kaaslaste suhtes, tehakse kõike ühiselt ja rõõmuga. Tänu Anu-Liisi nutikale viisile leida õigel ajal õigeid sõnu, märgata neid hetki, kus just kõige enam abi vaja läheb ning olla toeks nõrgimatele, see teeb 6A klassi kokkuhoidvaks pereks.

Õpetaja Taivo Leesment on kogukonna kokkuhoidja oma rõõmsa tegutsemisega tehnoloogiaklassis.

Eripreemia “Alati valmis” nominent on: Vastemõisa õppekoha 5. klassi õpilased-Sandra Roosileht; Sander Roosileht; Kristjan Juhansoo; Anelle Gross; Rasmus Roslender.

Eripreemia laureaat on:

Vastemõisa õppekoha 5. klassi õpilased- Sandra Roosileht; Sander Roosileht;

Kristjan Juhansoo; Anelle Gross; Rasmus Roslender- Kiire elutempo ja keerulised ajad panevad meid üha rohkem märkama meid ümbritsevaid inimesi, tundma rõõmu nende tegemistest ja saavutustest, olema tänulikud nende abi ja toetuse eest. Nemad viiekesi on alati valmis kaasa lööma, korraldama ja organiseerima. Nad ei ütle kunagi „EI“ esinemistele klassi- ja kooliüritustel ega osalemistele viktoriinides, konkurssidel ja spordivõistlustel. Tulevad alati kaasa õpetaja poolt pakutud mõtete ja ideedega: kollektiivne osalemine viktoriinisarjas, ühised jõuluaskeldused, reedeõhtune koolimaja kaunistamine, vabatahtlikud lisatunnid joonistuste lõpetamiseks ja kaunistuste meisterdamiseks. Koostöös peitub jõud!

OLULINE TEADE!!!


Seoses eriolukorra väljakuulutamisega on Suure-Jaani Kool alates 16. märtsist suletud. Õppetöö toimub distantsõppena. Õppetööga seotud info on leitav Stuudiumist.
Kõik koolis toimuvad huviringid ja muud õppetööväline tegevus jääb ära eriolukorra kehtimise lõpuni, k.a täiskasvanute huvitegevus.

Lisainfo:
Epp Välba
Suure-Jaani Kooli direktor
telefon: 56900129
e-post: direktor@sjk.edu.ee