Rubriigiarhiiv: Sürgavere

Ühine õpihuvi laager

20.-22. oktoobril toimusid Suure-Jaani Koolis teistmoodi koolipäevad ehk õpihuvi laager, kus kindlate ainetundide asemel olid tegevused lõimitud. 

Õpihuvi päevade peamiseks eesmärgiks oli viia õpilasi lähemale erinevat tüüpi huvitegevusele ning näidata õppeainete ja huvialade vahelist seotust. 

Suure-Jaani Kooli suureks sooviks on, et iga laps osaleks vähemalt ühes meelepärases huviringis. 

Meie suureks väljakutseks on ühendada omavahel nelja maja tegevused selliselt, et kõigil oleks võimalus tegevustes osaleda. Olusid arvestades andsime endast parima, et kõiki kaasata. 

Kõigi laagri päevade hommikul oli võimalus koolimajades süüa hommikusööki ning päeva lõpus said õpilased kaasa söödava üllatuspaki. 

Kolmapäeval, 20. oktoobril, plaanisime sportlikke tegevusi uuenduskuuri läbinud staadionil ja Suure-Jaani Noortekeskuse juures. Mõni päev enne kolmapäeva saime selgust, et ilmataat meiega koostööd ei tee. Koostasime plaan B ja tõime tegevused koolimajja.  Suure-Jaani Noortekeskuse tuli meile tegevuste planeerimisel appi. Taolise spordipäeva korraldamine koolimajas oli esmakordne, kuid pakkus tegevust kõigile- kellele osavõtu, kellele juhendamise näol. Oli tore tõdeda, et meie vanemad õpilased on head ja usaldusväärsed koostööpartnerid juhendajatena. 

21. oktoober oli pühendatud erinevat tüüpi mõõtmis- ja arvutamisülesannetele. Kasutati eelmisel päeval kogutud tulemusi ja arvandmeid, millest koostati diagramme ja tabeleid. Kõigis majades käis külalisi (Viljandi Gümnaasimi noored ja Teadusbuss), kes aitasid päeva põnevamaks muuta. Mitmed klassid käisid väljasõitudel- käidi matkamas ja samme mõõtmas, ühepuulootsiku õpitoas, tähetornis ning lasketiirus. 

Reedel, 22. oktoobril, tehti kokkuvõtteid kogetust ja õpitust. Päeva peamine mõte oli klassikaaslastega koostööd tehes valmis saada oma õpihuvi väljendus. Valmisid eriilmelised plakatid, skulptuur, kujutis vineer tahvlil, virtuaalsed postrid, mõistekaadid ning video.

Laagri läbiviimiseks ja õnnestumiseks tuli meil koostada mitmeid plaane koos varuplaanidega, sest igapäevane olukord on kiirelt muutuv ja kohati etteennustamatu. 

Oleme rõõmsad, et saime pakkuda vaheldust igapäevasesse ning lootusrikkad, et ehk õnnestus tekitada huvi proovima midagi uut ning tahtma katsetada. 

Õpihuvi laagripäevade toimumist aitas rahastada Haridus- ja Teadusministeerium ning Suure-Jaani Kooli koostööpartneriteks olid Suure-Jaani Gümnaasium, Suure-Jaani Noortekeskus ja Lahmuse Kool, kellega soovime kindlasti ka edaspidi ühiselt projekte ellu viia.