Rubriigiarhiiv: SJK-KIIDAB

SJK- KIIDAB

14. oktoobril kogunesid järjekorras 27. maakondlikule ettelugemispäevale Viljandi linna- ja maakonnakoolide kõige tublimad 4. klasside lugejad. Suure-Jaani kooli esindasid väga tublilt Ekke-Taeva Pärenson ja Hanna-Liisa Kibe. Kiitus tublidele lugejatele ja aitäh juhendajad Reeda Sadam ja Mari Randaru!

SJK KIIDAB

16. oktoobril Orissaares toimunud Eesti Meistrivõistlustel naistemaadluses saavutas kadettide vanuserühmas Anu-Liis Raudsepp 1.koha! Kiitus suurepärase tulemuse eest!

SJK KIIDAB

16. septembril 2021 Serbias toimunud Maailma koolimängudel maadluses saavutas meie kooli õpilane, noormaadleja Anu-Liis Raudsepp, 2.koha!!! Palju õnne!!!Suur tänu treener Lembit Kalter ja kogu tugimeeskond!

SJK KIIDAB

11. juunil tunnustati kool põhiväärtuste konkursi II poolaasta laureaate.

Suure-Jaani Kooli Rõõmuraas 2021 on:

Kristiina Mäe– õpilane, kellel pole raske rõõmsalt tervitada igat töötajat meie majast ja kes võtab siiralt oma jopetaskust lilleõied,kinkides need heast südamest. Laps, kelle olemus toob täiskasvanule meelde tema enda lapseea ja suure igatsuse- oh kui saaks olla veel laps!

Eha Kalvik– Optimistlik ja heatujuline Tääksi õppekoha muusikaõpetaja ja pilliringi juhendaja. Nädal algab rõõmsa tuju, laulu ja pillimänguga ning samamoodi nädal ka lõpeb, sest ta on Tääksi majas esmaspäeviti ja reedeti. Eha pakub välja ideid esinemisteks, õpetab lastele laulud ja pillimängud selgeks, põimib luuletused ja tantsud kavasse ja hoiab silma peal, et iga laps oleksõigel ajal õiges kohas. Kolleegi sünnipäeval tervitab ta alati vahva lauluga karmoška saatel.

Suure-Jaani Kooli Teravsilmne Märkaja 2021 on:

Gertrud Vaher– on väga tähelepanelik, hooliv ja abivalmis klassikaaslane, kes märkab alati abivajajat ja leiab kiiresti lahenduse. Gertrud märkas kohe, et meie klassi tulnud tüdruk vajab uue kooliga harjumisel abi ning on igal hetkel talle toeks.

Naima Stepanova- kes on meie maja hea haldjas. Kui kellegil on midagi puudu, siis Naimal on alati tagavara kapist võtta.Ta ei lase ühtegi last õue ega matkale või kehalise kasvatuse tundi, kui näeb et lapsel on mõni riidese puudu ja ta ei julge seda ise öelda. Märkab alati lapse probleemi ja leiab kapist tagavara. Märkab alati kui keegi on unustanud hommikupudrule kirja panna ja et keegi ei jääks bussist maha. Aastaajast hoolimata on meie maja koridorid, puhkeruumid, alati varustatud värskete okste ja lilleõitega. Soovib, et kõik tunneks ennast hästi ja oleksid oodatud.

Suure-Jaani Kooli Julge Hunt 2021 on:

Armand Liik– Armand on 3.a klassi õpilane. Tal on alati oma põhjendatud arvamus ja julgus seda põhjendada. II poolaastal märkasime Armandi julgust selles, et ta käis kodumetsas ja jälgis seal metskitsi ja oravaid. See kõik oli seotud „Tere, Kevade“ projektiga. Tegi loomadest fotosid ja esitas need „ Tere, Kevade“ fotokonkursile. Klassikaaslaste suhtes on Armand hooliv ja sõbralik.

Ingrid Grünberg– Ei ole olemas väljakutset, mille ees ta kohkuma lööks. Võtab kõik väljakutsed vastu ja teeb need ka ära suurepäraselt. On kolleegide seas hinnatud ja väga olulinetöötaja. “Ingrid Grünberg- Tääksi õppekoha asendusõpetaja ajavahemikus 10. mai – 11. juuni 2021. Hüppas vette tundmatus kohas ja hakkas andma liitklassis tunde. On lastega töötades nõudlik, järjekindel, rahulik ja toetav.

Suure-Jaani Kooli Koostööboss 2021 on:

Maris Miil– kui me omavahel mängime, siis Maris kutsub alati teisi ka mängima. Ta ei jäta mitte kedagi mängust välja. Rühmatöös mõtleb Maris alati kaasa. Ta julgustab kõiki rühmatöös aktiivselt osa võtma, küsib kõigi arvamust. Ka õpetajatega teeb Maris head koostööd, sest on tundides alati aktiivne kaasamõtleja ja kaasarääkija.

Eda Nodapera ja toidu pakkide jagamise meeskond– Eda juhtis10 nädalat järjest toidupakkide väljastamist. Komplekteeris pakid, et pakkuda rohkem ja parimat ning korraldas pakkimise ja väljastas pakid. Töö kiire ja korralik- ei hilinenud ja ei virisenud. Kokku jagatilastele välja 10 toidupakki, st. 10 nädalat aktiivset tööd. Maksimaalselt 330 toidupakki. Meeskonda kuulusid: Ly Uuetoa, Seidi Kuldvere, Tiia Lipp, Gerli Sepp, Anne Raid, Eve Kärt, Ailo Lehestik, Illar Pihlak ja Heldur Kraaner.

Suure-Jaani Kooli Aktiivne Algataja 2021 on:

Maiko Pärn – Mõtleb igasuguseid mänge välja vahetunnis ja kehalise tunni lõpus, kui on veel aega. Ta on kõige aktiivsem igas mängus. Tema kunstitööd on hästi fantaasiarohked, jagab teistele ka oma ideid ja teised saavad ideid juurde.

Anneli Võsa- algatab kõikide klasside loodusesse liikumise ekskursioonid- juba mitu aastat järjest.

Suure-Jaani Kooli Nutikas Kokkuhoidja 2021 on:

Romet Aleksandrov– 5. kl õpilane tegi ettepaneku parandada katkiste ja logisevate jalgadega lauajalgpalli. Rääkis oma ideest tehnoloogiaõpetajale Raul Laidmale, kes aitas teda. Väikesed koolikaaslased olid väga tänulikud.

Aurelika Reimann– VÕLUR- tema võlub igast pakendist, igast paberist, igast nöörijupist imelisi asju, pilte, seadeid. Olen tema oskusest lummatud, õppinud tänu temale ka ise taaskasutama. Ja sellel oskusel on lisaks veel üks hea külg minu tööst lähtuvalt. Nimelt prügikastid on meil majas väga tühjad!

Eripreemia- Väärtuste kandja- Ene Adams- Meie õpetaja Ene on suure südamega mõistev ja lapsest lähtuvat õpet teostav arenemisvõimeline ja julge õpetaja, kes kasutab oma töös vastavalt vajadusele kõiki õpikeskkondi. Koostöös ja läbi rääkidesõpilastega ja vajadusel vanematega leitakse kõigile sobivad lahendused ja keegi ei pea muretsema, et näiteks distantsõppe ajal on kasutusel liiga palju erinevaid võimalikke digikeskkondi või on liiga palju kirjutamist vihikutesse või on palju erinevaid materjale. Pigem arvame, et töövahendeid ja -võtteid on piisavalt ning vastavalt vajadusele on õpetaja alati valmis kohtuma lapse jaoks sobivas keskkonnas, juhendab lapsi suuliselt või saadab kirjaliku juhendi. Koolipäevad on vaheldusrikkad, sisukad ja pigempõnevad. Mänguliselt on sisse toodud erinevaid võistlusmomente ning meisterdamisi, mida lapsed said näiteks distantsõppel soovi korral teha koos vanematega, sest töö esitamise periood oli paindlik arvestades lapse õppimise võimalusi, olukorda ja kodust toetust. Eraldi soovime kiita, et distantsõppe ajal ei jätnud õpetaja lastele üksinda õppimiseks uusi suuri teemasid. Pigem õpiti neid ühises veebitunnis või vajadusel üksühele kohtudes. Kõigi õpilaste jaoks jätkub meie õpetajal aega. Juhendatud, hoitud, suunatud ja toetatud on samaväärselt andekad ning ka abi vajavad lapsed. Erinevaid tunnustusi on saadud nii kohalikul kui ka riiklikul tasemel.Kolme aasta jooksul, mil klassis õpib erivajadustega laps, kelle kõige nõrgem oskus on sotsiaalne lävimine ei ole laps olnud valmis minema kõigi ees oma tunnistust ega kiituskirja vastu võtma. Ja nüüd, vabariigi sünnipäeval üllatas sama õpilane meid kõiki sellega, et oli aktusel teadustaja rollis. Selline muutus on võimalik ainult õpetaja siiral tahtel, last julgustades ja toetades ning õpetaja südamega tehtud töö tulemusel. Õpetaja Ene oskab olla suur innustaja ja tunnustaja – need kaks väärtust on lastele ülitähtsad. Õpetaja oskab ja peab vajalikuks lapsi kiita. Ka sellele samale põhiväärtuste konkursile on õpetaja esitanud mitmeid erinevaid õpilasi kandidaatideks, kelle arengus on märgata muutuseid. Meie lapsi on märgatud ja tunnustatud. Kindlasti väärib märkimist, et meie õpetaja on väga hea ajaplaneerija, mis nähtub sellest, et lapsed õpivad liitklassis, kus on koos 3 ja 5 klassi õpilased. Läbi koostöö toimub sujuv lõimumine. Vanema klassi lapsed on noorematele mentorid, kõik on omavahel sõbralikud ja ei ole sellist olukorda, kus nooremad ei julgeks või ei saaks vanematelt õpilastele vajadusel nõu või abi – usume, et aluse selliseks meeldivaks ja sujuvaks lävimiseks on samuti loonud õpetaja läbi enese suhtumise oma õpilastesse. Meie õpetaja Ene kohta kehtib kõige paremini lihtne, kuid siiralt sügavamõtteline ütlus: Õpetaja Ene on õpetaja, kes armastab õpetamist ja õpetab lastele, kuidas armastada õppimist.

Täname kõiki aktiivseid nominentide esitajaid märkamise eest! Kiidame nominente ja õnnitleme laureaate!

SJK KIIDAB

27.-30. mail toimusid Bulgaarias Sofias U15 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlused maadluses. Suure-Jaani kooli õpilastest oli võistlemas kolm tüdrukut. Anu-Liis Raudsepp saavutas oma kaalukategoorias 16. koha ja Mirjam Kask 9. koha. Ajaloolise sündmuse tegi ja ainsa Eestlasena saavutas Euroopa meistrivõistluste medali (pronks) Lisette Böttker! Hurraa!!! Tüdrukuid treenib treener Rain Aleksandrov. Kiidame tüdrukuid suurepäraste tulemuste eest ja täname treenereid meeldiva koostöö eest!