7. klass – hooliv klass

Suure-Jaani Kooli 7. klass osaleb käesoleval õppeaastal „Hooliva klassi“ programmis. Tegemist on Eestis välja töötatud sekkumisprogrammiga, mille eesmärk on kujundada õpilastest hooliv meeskond.

Programmi raames saavad koolitust ja huvitavat tegevust nii klassijuhataja ja teised tugimeeskonna liikmed kui õpilased. Esimene kahest tugimeeskonna (klassijuhataja, direktor ja huvijuht) koolitusest toimus 13.-14. septembril Kloogaranna noortelaagris. Novembri alguses oodatakse samasse kohta õpilasi. Kahe päeva jooksul õpetatakse noortele, kuidas toimida ühtse, üksteisest hooliva meeskonnana. Ees on ootamas palju põnevaid tegevusi, tugimeeskonna liikmed on osa nendest oma koolitusel suure lõbuga läbi proovinud.

Loodame, et programmis osalemise tulemusena on seitsmendikud paremad suhtlejad, oskavad tülisid rahumeelselt lahendada, on rohkem rahul enda, oma klassikaaslaste ja kooliga ning tahavad oma kogemusi jagada teiste klassidega.

(Programmi töötas välja ja viib ellu SA Archimedese noorteagentuur koostöös koolitajatega.)