2018/19 teise poolaasta auhinnad

Alates käesolevast õppeaastast annab Suure-Jaani kool kaks korda aastas õpilastele kooli põhiväärtustest tulenevat käitumist tunnustavaid tiitleid.
Tiitlid on nimetatud õpilaste tehtud ettepanekute järgi. 
Teisel poolaasta esitati õpetajate ja õpilaste poolt nominendid kuues kategoorias.

Auhindade laureaadid kuulutab direktor välja 11. juunil õppeaasta lõpuaktusel.

„RÕÕMURAAS 2019” nominendid:

Erlend Valvik (9a) – tema hea tuju muudab päeva paremaks, tõstab kõigil suunurgad üles..
Hea huumoritaju ning lahedad naljad on need, mis päeva ilmestavad, koolikaaslasi nakatavad.
Näeme tihti Erlendit publiku ees sõna võtmas, plaati keerutamas või tantsimas.

Aurelia Tulp (7) – oli väga rõõmsalt nõus olema õpilasesinduse president.

Andry Ernits (9b) – on kogu aeg rõõmus.

Maria Toomingas (7) – rõõmsameelne ÕE liige ja rahvatantsija.

Anett Joandi (8a) – alati rõõmus, hea tuju ning naerul näoga, nakatab ka teisi. Tuleb alati hea meelega kaasa uute ideedega või tunnis pakutavate ülesannetega. Särasilmne optimist.

Martha Konks (8b) – tegi ettepaneku läbi viia kehalise kasvatuse tund Suure-Jaani Tervisekojas. Kehalise tund ujulas möödus lõbusalt, oli palju naeru ja rõõmu.

Allar Arula (1a) – Julge ja rõõmsameelne laulja ja lõõtsamees, kes on esinenud väiksematel ja suurematel kooli, maakonna ning riiklikel lavadel. Allar osales ka ETV-s toimunud Tähtede lava saates.

Helery Tikut (1b) – alati rõõmsameelne, nägu naerul. Juba teda vaadates läheb tuju kõigil heaks, ja temaga koos olles veel rohkem. Esinedes ta lausa särab rõõmust.

„TERAVSILMNE MÄRKAJA 2019” nominendid:

Anna-Liisa Joandi (9a) – oskab märgata, tal oleks kui mitu paari silmi ning kõrvu. Oma vaiksel, kuid visal moel teavitab ta probleemist kaaslasi ning organiseerib lahenduse. Ta hoolib ning toetab neid, kes vajavad tuge. Anna-Liisal on piisavalt kannatlikust ning oskust tulla toime ka keerulisemates situatsioonides.

Artur Soo (8a) – käib orienteerumas ja on väga teravsilmne märkaja.

Ingrid Aule (9b) – hoiab kogu aeg kätt pulsil.

Marietta Melani Müllär (6) – aktustel tubli pildistaja, hea silmaga.

Triinu Johanna Sepp (5a) – klassikaaslaste suhtes alati tähelepanelik ja abivalmis, julgeb anda märku sellest, kui kedagi koheldakse halvasti, ja aitab neid, kes seda vajavad. Triinu tuli vaatamata haigestumisele klassile appi esinema.

Tim Sulamanidze (4a) – huvitub ümbritsevast maailmast, soovib katseid teha ning haarab kogu klassi katsetesse kaasa

Mads Gustav Sepp (4a) – märkab, kui keegi on mängust väljas ning kutsub mängu. Kui keegi on rõõmus, jagab kaaslasega seda rõõmu.

Lisandra Ratassepp, Anete Mozgovoi, Lota Koser (4a) – otsustasid vabatahtlikult kaaslasi hommikul teretama minna. Koos abistati 1. klassi õpilast, kellel oli mure.

Elisabeth Heero (4a) – märkab tihti, kui keegi on mures või isegi nutab. On märgatud, et aitab nooremaid õpilasi.

Maris Miil (1b) – näeb ja paneb tähele kõike ja kõiki. Tähelepanuväärselt tähelepanelik tüdruk. Ükski info ei jookse Marise kõrvust mööda, olgu see siis mure või probleem või lihtsalt abivajaja, kõike Maris märkab ja aitab.

Katriin Kink (4b) – Kondase pargis “Näärivana kalastamas” maali lavastades märkas Katriin maas palju prügi. Ta asus klaasikilde kokku korjama ja prügikasti viima. Lisaks käib ta koos oma perega koeraga jalutamas ning on lemmikloomade pärast mures, sest loomad ei taju ohtu ja võivad end klaasikildudel vigastada. 24. mail koristas 4. b klass meie Suure-Jaanit, koristusel leitud taara viis Katriin taaraautomaati ja annetas raha laste heaks.

„JULGE HUNT 2019” nominendid:

Artur Soo (8a) – ütleb alati oma arvamuse välja ja julgustab teisi sama tegema. Vastab tihti tunnis õpetaja esitatud küsimustele, kartmata sealjuures eksida. Suhtleb vabalt võõraste inimestega. Tuleb lagedale uute ja põnevate ideedega ning julgeb neid ellu viia. Osales ka koolinoorte orienteerumise MM-il.

Allar Arula (1a) – julge esineja kevadkontserdi etendusel, julge ka igapäevases suhtluses.

Mairo Maalinn (9b) – on julge.

Taavi Pihlak (5a) – julgeb avaldada arvamust nooremate ja vanemate seltskonnas.

Andero Tabur (7) – oma positiivse hoiaku ja katsetamisjulgusega eeskujuks paljudele. Ta ei karda võtta vastutust ja julgeb rühmas liidripositsioonile asuda. Samas ei suru ta ennast kaaslastele peale, vaid oskab asju huumoriga õiges suunas mõjutada. Andero ei karda ennast proovile panna erinevatel spordivõistlustel, esineb nii rahvatantsurühma kui ka kitarriringiga.

Elisabeth Heero (4a) – julgeb välja öelda asju, mida teised ei julge ning rääkida näiteks nutiseadmetes suhtlemise teemadel. Osaleb alati erinevatel üritustel ja võistlustel, luges oma jutu projektinädalal kogu kooliperele ette.

Kevin Kangro ja Kennomar Soolo (4a) – julgevad enda probleemidest rääkida ning arutada ausalt ka klassi murekohti, et saaks rahulikult õppida.

Mattias Sereda (4b) – ei pelga suhelda ühegi klassi õpilase ega Suure-Jaani Kooli ega Gümnaasiumi õpetajaga. Kui tal on oluline info või idee, siis leiab ta inimese, kellele seda on vaja teada anda. Mattias on julge raamatututvustaja infominutis, julge ja aktiivne arutleja aruteludes, aktiivne Suure-Jaani Noortekeskuse info vahendaja 4. b klassis.

„KOOSTÖÖBOSS 2019” nominendid.

MF Tudipilv – Ingrid, Marleen, Nora (9b) – Minifirma Tudipilv eestvedajad. On käinud paljudel laatadel ja saanud auhindu.

Kristjan Ibrus (9a) – suudab gruppi koos hoida.

Aurelia Tulp (7) – liitus julgelt ÕE-ga

Maria Toomingas (7) – tuli isegi haigena esinema, ei jätnud gruppi üksi.

Pauliine Velbaum ja Kelli Kester (4a) – rahulikud koostöötegijad, rühmatööde eestvedajad. Lõid kuuldemängule teksit, veavad tegevusi, lepivad kokku tähtaegades ning hoiavad nendest ka ise kinni.

Heinz Timo Pent (4b) – rahuliku loomuga aktiivne kaasamõtleja ja rühmatöösse panustaja. Tal on erinevate klassikaaslastega head suhted ning suudab teha kõigiga koostööd. Ta ei protesteeri, ega pirtsuta, kui ei satu parimate sõpradega samase gruppi. Ta on ülesandele orienteeritud ja utsitab kõiki kaasa mõtlema.

„AKTIIVNE ALGATAJA 2019” nominendid:

Holger Kink (9a) – oskab kõigiga hästi läbi saada. Arvestab alati teistega, see teeb temast oskusliku grupijuhi. Ette antud ülesandest on just Holger see, kes klassi kui ühtse meeskonna tegutsema paneb, olgu see siis mõnes õppetunnis antud rühmatöö või klassivälise ürituse eeskava. Holger teab, et koos liidrirolliga käib kaasas ka vastutuse võtmine. Oma tegemiste ja kohustuste eest vastutama on Holger õpetanud ka klassikaaslasi, seda eelkõige oma positiivse eeskujuga. Kirjanduse tunni raames valminud lühifilm on Holgeri ideedest kokku pandud. Tehnilise poole pealt on Holger alati see, kes asjad tehtud saab. Ta on abivalmis, tähelepanelik, laia silmaringiga ning terava taibuga.

Ingrid Aule (9b) – sest temal tekkis idee teha MF Tudipilv.

Artur Soo (8a) – projektinädalal tehtud töö eest.

Liisi Sild (8b) – on tubli klassijuht ning kaasab aktiivselt klassi erinevatesse tegevustesse. Nädala väärtuse “algatus” raames algatas kallistuste jagamise: iga kalli saanud õpilane pidi selle kellelegi edasi andma.

Kelli Kester (4a) – algatas klassiõhtu organiseerimise, jagas kaaslastele ülesanded, kontrollis nende täitmist. Korraldas klassi ühise kinokülastuse. Kelli oli kohe nõus õpetajaid abistama, et eelkooliealistele näidendit mängida. Oma tegemistega on ta klassi kokkuhoidja.

Artur (4b) ja Oskar Masing (2b) – kutsusid klassikaaslased Tääksisse kelgutama 19. jaanuaril 2019. Õpilaste jaoks olid laenutatud Tääksi Puhkemajast snowtube’d, millega ka õpetaja Marge ning vapramad vanemad mäest alla tuiskasid.

„NUTIKAS KOKKUHOIDJA 2019” nominendid:

Erlend Valvik (9a) – suudab gruppi koos hoida.

Ingrid Aule ja Sandra Kiisma (9b) – Proovisid saada üritusele rahastust.

Ralf Grünberg (4a) – voolis plastiliinist tegelasi, tekitas kaaslastes oma voolitud tegelastega huvi, voolitud tegelastest tehti koos klassikaaslastega multifilm. Käidi üksteisel külas, vabal ajal kirjutati filmi režii. Klassis seati sisse filmimisnurk, kus film valmis. Filmi näidati kooli kevadpeol.

Harald Pollmann (8a) – valmistas loovtööks taaskasutatud materjalidest kassimaja.

Andri Tamm (1b) – kõige kokkuhoidlikum poiss klassis. Suhtleb kõigi lastega ühtviisi hästi. Kõige rohkem meeldib talle olla muidugi oma sõpradega, aga arvestav ja märkav on ta kõigiga. Temaga koos ei tunne keegi ennast üksi.