2018/19 esimese poolaasta auhinnad

Alates käesolevast õppeaastast annab Suure-Jaani kool kaks korda aastas õpilastele kooli põhiväärtustest tulenevat käitumist tunnustavaid tiitleid.
Tiitlid on nimetatud õpilaste tehtud ettepanekute järgi.
Jaanuari esimesel poolel said õpetajad ja õpilased esitada nominente kuues kategoorias.

Kategooria RÕÕMURAAS

Nominendid:

 • Anna-Liisa Joandi – tal on alati naeratus näol
 • Sandra Kiisma – ajab halbades olukordades naerma, aitab alati, teeb hästi koostööd.
 • Egerd-Meelis Eelmäe – tal on alati hea tuju, on positiivne, optimistlik ning nakatab oma rõõmsa eeskujuga ka teisi. Egerd on abivalmis ning oskab sellest valmistada teistele rõõmu. Spordis on ta alati see, kes võistkonna vaimu üleval hoiab ning kaaslastesse positiivset meeleolu süstib.
 • Eliise Miil – Eliise on alati naerusuine, särasilmne, heatahtlik ja sõbralik kaaslane. Kui klass jagab reedeti kiidukirju, on Eliise neid esimesel poolaastal klassikaaslastelt kõige enam saanud, ikka sõbralikkuse ja lahke olemise eest.
 • Henry Tikut – tal on alati rõõmus tuju
 • Eliise Kimmel – on alati rõõmus, ka siis kui keegi teda solvab. Ta ei võta seda südamesse ning leiab halvas alati head. Tal on suunurgad kogu aeg ülespoole. Ta teeb nalja, kuid mitte kunagi ei tee ta seda teiste, vaid pigem enda kulul

Kategooria TERAVSILMNE MÄRKAJA

Nominendid:

 • Merilin Tkatšenko – kui keegi vajab abi, siis alati märkab ja aitab, ka väiksemaid. Empaatiline. Oskab klassi koostööd tegema panna.
 • Kati Roosi – võtab maast prügi ja paneb prügikasti, aitab nutvaid väiksemaid. Aktiivne ÕE-s, võtab vastutust. ÕE president. Algatab uusi mõtteid ja viib neid ka täide. Jagab mõtteid kooli paremaks muutmiseks.
 • Kenneth Alto – Kenneth on väga tähelepanelik kaaslaste suhtes. Märkab abivajajat, pakub ise abi või pöördub abi saamiseks täiskasvanu poole. Oskab oma tagasihoidlikul moel kiita kaaslasi väikeste heategude või õnnestumiste eest.
 • Laura Valdmaa – väga tähelepanelik ja märkab kaasõpilasi. Isegi kui tal on halb tuju, suudab ta märgata häid asju.
 • Randel Teever – märkab probleeme: ülekohus, vägivald ning seda, kui keegi on reegleid rikkunud või lihtsalt kurb. Randel märkab ka rõõmu ning teiste õnnestumisi. Randelil ei jää märkamata ka õpetaja apsud.

Kategooria JULGE HUNT

Nominendid:

 • Marleen Mändul  – kui on vaja teha midagi, mida enamus ei julge, siis on tema alati aidanud. Julgeb oma arvamust avaldada.
 • Ingrid Aule – astub klassi eest välja, jõuab igale poole.
 • Erlend Valvik  – tal on head ja julged ideed, mida klassikaaslased ka ellu viinud. Ta on alati see, kes julgeb nii enda kui teiste eest seista.. Muretseb koolis tunniväliste tegevuste eest, kooli DJ, ansambliliige ja ettevõtlik algataja.
 • Kevin Kangro – julgeb välja öelda oma arvamuse, näidendites julge ja ilmekas
 • Liisi Sild –  oli tubli õhtujuht 5-9.kl jõulupeol, esindab aktiivselt klassi ning ei karda võtta vastu uusi väljakutseid. Seisab klassi heaolu eest.
 • Loore Tuuli Leilop – julgeb sekkuda kui keegi kedagi kiusab, julgeb abi kutsuda, aitab kaaslasi.
 • Kenert Õismets –  astub kaaslaste eest välja ning ei vali pooli. Abistab teisi kui vaja, esindab kooli erinevatel võistlustel. Spordis on tema julgus abiks nt. palli püüdmine keerulistes oludes. Tema hulljulguse näideteks on saltod ja erinevad julgustükid.

Kategooria KOOSTÖÖBOSS

Nominendid:

 • Nora Eensalu –  alati olnud rühmatöödes juhtivas rollis ja on alati valmis vastutust võtma ja eest vedama. On olnud ÕE president ning alati klassi ja kooli huvide eest väljas. Tegeleb ÕE eelarvega.
 • Anete Puusta – kui on vaja, et keegi juhiks midagi, siis tema oskab ja arutleb alati. Juhib hästi grupi tööd ja viib inimesi kokku. Anete väärib tunnustust ka kõikide eelnevatel aastatel panustatu eest.
 • Anna-Liisa Joandi – suurepärane meeskonnamängija, kes alati arvestab teistega, viimse kui ühe arvamusega. Ta on alati kõigi ja kõige jaoks olemas. Ta haarab lennult ideedest ning realiseerib need suurepäraste meeskonnatöö oskustega.
 • Pauliine Velbaum – algatab kiiresti koostööd, kaasab teisi, kui tähelepanu kaob
 • Christella Ruusalu – enesekindel, sõbralik ja saab teistega hästi läbi. Igas rühmatöös on ta väga sõbralik, koostöine ja teisi julgustav. Kui keegi solvub või loobub koostööst, siis ta ei anna alla ja kutsub ta tagasi.

Kategooria AKTIIVNE ALGATAJA

Nominendid:

 • Ingrid Aule – omal algatusel näitas klassidele Reet Ausi filmi. Oli osaline kolmeliikmelise minifirma loomisel. Hoiab klassi koos. Tahab teha kõike koos.
 • Artur Soo – on alati valmis asju algatama, on Õe koosolekul aktiivne, taotles fondist raha.
 • Holger Kink  – alati see, kes klassi ja lennu ettevõtmisi algatab. Tal on head ja realistlikud ideed, mida koolikaaslased rõõmuga kuulda võtavad. Ka ansambli esinemised planeerib suuresti just Holger.
 • Romet Talviste – tänu Rometi ilusale mõttele ühes emakeele tunnis (soov aidata vähihaigeid lapsi) jõudsime me heategevusliku projektini “Vaprusehelmed”. Nüüdseks on koos vanematega vaprusehelmed meisterdatud ja need ka Haldjaperele üle andnud. Romet on aktiivne algataja ka igapäevastes koolitundides. Temal on alati olemas oma arvamus ja head ideed, mida suudab kaaslastele selgitada, põhjendada ja nö “maha müüa”.
 • Kelli Kester – algatas klassi ühise kinoskäimise
 • Heinz Timo Pent – rõõmus ja avaldab oma mõtteid. Loob sõprussuhteid, algatab mänge (nt laulumängud), avaldab julgelt arvamust, pakub lahendusi. Pakub tundides välja ideid mida teha, kui õpetaja annab otsustusõiguse õpilastele.
 • Marleen Mändul – mõtles välja need toredad põsepadjad.

Kategooria NUTIKAS KOKKUHOIDJA

Nominendid:

 • Ingrid Aule –  omal algatusel näitas klassidele Reet Ausi filmi. Osaline minifirma loomisel. Hoiab klassi koos. Tahab teha kõike koos
 • Monis Brauer – matemaatiliselt nutikas ja oskab rahaga hästi ümber käia.
 • Anni Mari Toomsalu – rõõmus ja hoiab sõpru kokku. Austab sõpru ning ei räägi saladusi välja.

Laekus ka üks eripreemia ettepanek anda välja „Tubli toetaja“ tiitel.

Nominendid:

Janar Ait ja Dannar Gross Vastemõisa õppekoha 6. klassist

Septembris alustas Vastemõisa õppekoha 1. klassis oma kooliteed erivajadusega laps, kelle kohanemine koolielu ja õppimisega vajab tähelepanu ja toetust. Tundes huvi tema joonistuste ja meisterduste vastu, kuulates ära tema selgitused ja arutlused ning võttes teda võrdväärse partnerina on Janar ja Dannar  pälvinud tema usalduse ja lugupidamise! Poiste positiivsed innustused (tubli! väga vahva! äge!) ja isiklik eeskuju (koos laua koristamine) on pannud ta alati tegutsema. Sageli võib kuulda väljendeid: tule, lõpeta ikka kohe ära!, vaatame, mis vaja teha on!, pole ju raske!, tule, teeme korda!, proovi ikka! Nad võtavad teda oma rühma (liittunni paaris- ja rühmatööd), kaasavad mängudesse (klassiõhtu mängud ja võistlused) ning on lihtsalt julgustavad ja toetavad (esinemised jõulupeol). Samas tuletavad vajadusel ka kodukorda ja käitumisreegleid meelde.

Zürii koosseisus õpilasesinduse liikmed Mailis Tõnisson ja Sander Liir, õpetajad Ly Valdmaa, Liis Kuresoo, Aurelika Reimann, õppekohade juht Katrin Ronimois, huvijuht Taive Murd, õppejuht Katrin Nurk ja direktor Epp Välba selgitasid välja laureaadid, need tehakse teatavaks 25. jaanuaril kooli poolaasta lõpuaktusel.